Litwa podała program pogrzebu Kalinowskiego i powstańców styczniowych

22 listopada w Wilnie odbędzie się państwowa uroczystość ponownego pochówku powstańców styczniowych. Na ten pogrzeb czekają Litwini, Polacy i Białorusini. Organizatorzy podali program obchodów.

Szczątki 21 powstańców styczniowych czekają na ten moment od 1864 roku. Przywódcy powstania na ziemiach Litwy i Białorusi – Wincenty Konstanty Kalinowski i Zygmunt Sierakowski oraz ich żołnierze zostali straceni w Wilnie w latach 1863-1864. Potem carscy żołnierze pochowali ich w tajemnicy na zboczach Góry Giedymina. Ich ciała zostały odnalezione w 2017 roku, a teraz zostaną pochowane z najwyższymi honorami.

Archeolodzy przeprowadzili już niezbędne prace ekshumacyjne i ustalili tożsamość większości powstańców. Na wileńskiej Rossie przygotowano też dla nich kaplicę-panteon. Spoczną pod płytą w inskrypcją po litewsku, polsku i białorusku.

Porozumienie w sprawie pogrzebu zawarły władze Polski i Litwy. Choć Białorusini także uważają powstańców za bohaterów narodowych, władze Alaksandra Łukaszenki nie włączyły się do organizacji uroczystości. O białoruski napis na grobie wystarali się przedstawiciele białoruskiej inteligencji, którzy we wrześniu poruszyli też kwestię pochowania Kalinowskiego na Białorusi. Uważany jest za jednego z ojców białoruskiego ruchu narodowego, symbol oporu wobec Rosji.

Kalinowski na razie nie spocznie w Mińsku

Program ceremonii

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w Wilnie w piątek 22 listopada.

8.30 – Wyprowadzenie trumien powstańców z dziedzińca Pałacu Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego.

8.40 – Wprowadzenie trumien do bazyliki katedralnej pw. św. Stanisława i Władysława.

9.00 – 11.30 – Pożegnanie obywatelskie.

11.45 – Przybycie oficjalnych delegacji do katedry.

12.00 – Msza święta celebrowana przez biskupów i kapelanów wojskowych Litwy, Polski i Białorusi. Wstęp na nabożeństwo będzie ograniczony. Pogrzeb będzie transmitować litewska telewizja LRT i m.in. Biełsat.

Po mszy głos zabiorą przedstawiciele delegacji.

13.20 – Wyniesienie trumien powstańców z katedry. Uformowanie kolumny, która ruszy w kierunku Rossy.

14.00 – Przybycie procesji żałobnej pod Ostrą Bramę. Śpiewy w językach litewskim, polskim i białoruskim.

14.30 – Przybycie procesji na cmentarz Rossa. Wstęp do nekropolii będzie ograniczony. Uroczystość będzie transmitowana w telewizji.

14.40 – Wprowadzenie trumien powstańców do kaplicy na Starej Rossie. Ostatnie pożegnanie.

Zakończenie części oficjalnej – salwa honorowa na cześć powstańców styczniowych i tych, którzy oddali życie w walce o wolność.

16.00 – Kaplica grobowa powstańców zostanie udostępniona dla zwiedzających.

W uroczystości wezmą udział delegacje białoruskich ruchów i organizacji. Litwa wprowadziła dla nich specjalny, uproszczony tryb wizowy.

sk,pj/belsat.eu

Zobacz też

Wiadomości