Tomasz Szmydt nie jest już sędzią


Rzecznik Naczelnego Sądu Administracyjnego Sylwester Marciniak poinformował o „rozwiązaniu stosunku służbowego sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta”.

– W dniu 9 maja 2024 r. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego przyjął, złożone publicznie w trybie art. 68 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 334) w związku z art. 29 § 1 i § 3 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2492 ze zm.), oświadczenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta o zrzeczeniu się ze skutkiem natychmiastowym urzędu. Przyjęcie oświadczenia zostało zaopiniowane pozytywnie przez Kolegium Naczelnego Sądu Administracyjnego – przekazał Sylwester Marciniak.

Media
Tournée Tomasza Szmydta w rosyjskich i białoruskich mediach. Na Białorusi stał się „pacyfistą”, „dysydentem” i ostrym krytykiem polskich władz
2024.05.09 21:02

Tomasz Szmydt zbiegł na Białoruś. Przy pomocy łukaszenkowskich i putinowskich propagandystów atakuje retorycznie Polskę i jej sojuszników. Polska prokuratura ocenia jego działania jako udział w ataku hybrydowym.

Wiadomości
Polski sąd zgodził się na ściganie zdrajcy Tomasza Szmydta
2024.05.09 20:09

MaH/belsat.eu wg nsa.gov.pl

Aktualności