Polski sąd zgodził się na ściganie zdrajcy Tomasza Szmydta


Naczelny Sąd Administracyjny podał, że sąd dyscyplinarny zgodził się na wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu i tymczasowe aresztowanie sędziego Tomasza Szmydta.

Szmydt ostatnio pracował w podlegającym NSA Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym.

– Naczelny Sąd Administracyjny informuje, że w dniu 9 maja 2024 r. Sąd Dyscyplinarny Pierwszej Instancji NSA, po rozpoznaniu wniosku Prokuratora Prokuratury Krajowej w Warszawie z dnia 8 maja 2024 r. o wydanie uchwały zezwalającej na pociągnięcie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie, podjął uchwałę zezwalającą na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego WSA w Warszawie Tomasza Szmydta, zezwolił na jego zatrzymanie i na zastosowanie wobec niego tymczasowego aresztowania oraz zawiesił z urzędu wskazanego sędziego w czynnościach służbowych – oświadczył w komunikacie Sylwester Marciniak, rzecznik NSA.

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar wskazał, że decyzja ta umożliwi wydanie międzynarodowego listu gończego za Szmydtem w ramach Interpolu. Do organizacji należą co prawda Rosja i Białoruś, ale ze zrozumiałych względów raczej wątpliwe jest, że udzielą Polsce pomocy prawnej.

Bodnar stwierdził też, że polskie służby specjalne nie będą próbować aresztować Szmydta na terytorium Białorusi.

Tomasz Szmydt z racji sprawowanych w Polsce funkcji miał dostęp do wrażliwych informacji.

Opinie
Hybrydowy sędzia Szmydt
2024.05.09 08:37

Po decyzji WSA Prokuratura Krajowa ujawniła , na jakiej podstawie został wydany wniosek.

– Podstawą skierowania wniosku były ustalenia dokonane na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w śledztwie Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego PZ prowadzonym w sprawie brania udziału przez obywatela Polski Tomasza Szmydta w działalności obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez udzielanie temu wywiadowi informacji, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej (…). Zgromadzone dowody jednoznacznie wskazują, że Tomasz Szmydt brał udział w wojnie hybrydowej w postaci wojny informacyjnej prowadzonej przez Republikę Białoruś i Federację Rosyjską przeciwko Polsce, poprzez uczestnictwo w programach propagandowych białoruskich i rosyjskich mediów rządowych, rozpowszechnianie za pośrednictwem swoich kont na portalach społecznościowych, w tym rosyjskojęzycznych, oświadczeń przedstawiających Polskę jako niesamodzielny podmiot w stosunkach międzynarodowych zmierzający do wywołania konfliktu z Rosją i Białorusią, czym działał na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej – czytamy w komunikacie zamieszczony na stronie PK.

W piśmie podpisanym przez prokurator Annę Adamiak napisano dalej, że „podejmowane przez Tomasza Szmydta działania miały służyć podważaniu międzynarodowej pozycji Polski i prowadzonej polityki międzynarodowej oraz wywołaniu wewnętrznych napięć:.

– Wypowiedzi Tomasza Szmydta, uwiarygadniane powoływaniem się na status polskiego sędziego, zostały wykorzystane przez władze białoruskie i rosyjskie dla ich celów propagandowych polegających na szerzeniu narracji oskarżającej Polskę o niesamodzielną politykę mającą na celu destabilizację Białorusi i Ukrainy. Zachowanie ww. zostało jednoznacznie ocenione jako realizujące znamiona przestępstwa (…) – podkreśla prokurator Adamiak.

Komentarze
Tusk: relacje sędziego Szmydta z Białorusinami mają długą historię
2024.05.07 15:47

Zaznacza dalej, że pociągnięcie sędziego, osoby posiadającej immunitet, do odpowiedzialności karnej wymaga uzyskania zezwolenia przez właściwy sąd dyscyplinarny, „przy czym kierując wniosek o uzyskanie takiego zezwolenia należy wykazać, że zgromadzone dowody uzasadniają fakt popełnienia konkretnego przestępstwa.

– Z uwagi na to, że Tomasz Szmydt nie przebywa aktualnie na terytorium Polski zasadnym było zwrócenie się do Sądu Dyscyplinarnego przy NSA również o wydanie zezwolenia na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Sąd Dyscyplinarny przy Naczelnym Sądzie Administracyjnym w dniu dzisiejszym uwzględnił wniosek prokuratora i wyraził zgodę na pociągnięcie Tomasza Szmydta do odpowiedzialności karnej oraz jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – przekazała prokurator.

Wyjaśniła, że decyzja ta po uzyskaniu przymiotu prawomocności spowoduje utratę immunitetu sędziego w tej sprawie, „co pozwali na wydanie wobec niego postanowienia o przedstawieniu zarzutu popełnienia czynu z art. 130 § 1 i 5 kk, skierowanie wniosku do Sądu o wydanie postanowienia o tymczasowym aresztowaniu, a następnie wydanie przez prokuratora listu gończego, z uwagi na jego przebywanie poza granicami Polski”.

– Umożliwi to wdrożenie poszukiwań Tomasza Szmydta zarówno ogólnokrajowych, jak i międzynarodowych – czytamy.

Wiadomości
Nie tylko sędzia Szmydt. Polacy wśród autorów donosów wykradzionych KGB
2024.05.09 11:08

MaH/belsat.eu wg nsa.gov.pl, vot-tak.tv, twitter.com, gov.pl