Białoruski reżim zatrzymał misjonarzy oblatów. Oskarżył zakonników o „dywersję”


Polska Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, do której jurysdykcji należy oblacka misja na Białorusi, opublikowała oficjalne oświadczenie dotyczące zatrzymania ojców Andrzeja Juchniewicza oraz Pawła Lemiecha.

oblaci zakonnicy Juchniewicz lemiech
Misjonarze oblaci o. Andrzej Juchniewicz i o Paweł Lemiech zostali oskarżeni o “działania dywersyjne” przeciwko reżimowi Łukaszenki.
Zdj: Katolik.life

Władze zakonu podały, że aresztowani duchowni czekają na proces. Zgodnie z informacjami białoruskiego ekumenicznego portalu niezależnego Chrześcijańska Wizja, posiedzenie sądu ma odbyć się dziś w Witebsku.

Wiadomości
Proboszcz z Wołożyna już dwa miesiące w areszcie KGB
2024.01.17 16:18

Rzecznik polskich misjonarzy oblatów, ojciec Paweł Homulak poinformował, że przyczyną zatrzymania było oskarżenie o „działalność dywersyjną”. Terminem tym reżim Alaksandra Łukaszenki określa zarówno sabotaż, jak i tak zwaną działalność „wywrotową” lub „ekstremistyczną” – czyli opozycyjną.

Misjonarze oblaci są szanowanym zakonem katolickim z dwuwiekową historią. Dzisiaj na wszystkich kontynentach na świecie działa około 3500 zakonników. Mają 2 kardynałów, 7 arcybiskupów i 36 biskupów.

Wcześniej doniesiono, że zatrzymanie miało miejsce po spotkaniu kapłanów i osób konsekrowanych diecezji witebskiej w Szumilinie na Białorusi.

To kolejny akt represji przeciwko katolikom na Białorusi, których reżim uważa za tożsamych z “piątą kolumną” polskiej mniejszości i opozycji patriotycznej.

Wiadomości
Kolejny cios reżimu w białoruskich katolików. Skazano Oksanę Juczkowicz
2024.04.29 14:59

pj/ belsat.eu wg oblaci.pl, Christianvision

Aktualności