UE pomoże białoruskim szpitalom. W ramach transgranicznego projektu z Polską i Ukrainą

Osiem placówek służby zdrowia na Białorusi dostanie pieniądze na walkę z koronawirusem dzięki programowi „Polska-Białoruś-Ukraina”.

Wspólny komitet monitorujący program zatwierdził przyznanie dodatkowych 3 mln euro na sfinansowanie projektów, realizowanych w sferze służby zdrowia. Wsparcie otrzymają w ten sposób szpitale oraz ośrodki pomocy społecznej. Środki zostaną przeznaczone na to, aby uczestnicy 12 unijnych projektów nadgranicznych mogli zakupić niezbędny sprzęt lub podjąć działania umożliwiające lepsze reagowanie na sytuację kryzysową.

“Nie mamy testów, nie mamy masek”. Czy Białoruś da radę epidemii?

Skorzysta na tym ośmioro białoruskich beneficjentów programu. Dodatkową pomoc z UE otrzymają: obwodowy szpital kliniczny i szpital dziecięcy w Brześciu, centralny szpital rejonowy w Żabince i wydział oświaty dzielnicy Leninski Rajon w Brześciu. Przewidziano też środki dla kliniki położnictwa w obwodzie mińskim i tamtejszego szpitala klinicznego, a w Grodnie, dla kliniki uniwersyteckiej i szpitala klinicznego pogotowia ratunkowego.

“Polska odpowiedziała pierwsza”. Na Białoruś dotarł konwój z pomocą humanitarną

ii, cez/belsat.eu

Wiadomości