10 największych osiągnięć białoruskiej nauki 2017 roku


Leki i nawozy nowej generacji, nowoczesna elektronika i badania archeologiczne. Jakie były najważniejsze osiągnięcia białoruskiej Narodowej Akademii Nauk w ubiegłym roku?

Biuro Prezesa Narodowej Akademii Nauk Białorusi ogłosiło dziesięć największych osiągnięć, jakich naukowcy instytucji dokonali w ubiegłym roku. W rankingu wymieniono sukcesy w dziedzinach nauk podstawowych, jak i stosowanych.

Grupa twórcza naukowców Centrum Badań Białoruskiej Kultury, Języka i Literatury wraz z kolegami z Połączonego Instytutu Problemów Informatyki opracowała metodologię przetwarzania elektronicznego ortograficznego zapisu białoruskich słów w transkrypcję fonetyczną. Lingwistyczno-informatyczny kolektyw opracował też pierwszy pełny białoruski katalog językoznawczy.

Archeolodzy z Instytutu Historii NAN zostaną nagrodzeni za odkrycie na Polesiu ważnych dla światowej historii osad słowiańskich, a także wyjaśnienia procesu powstawania i rozwoju wczesnosłowiańskich społeczności zamieszkujących obszar współczesnej Białorusi.

Do pierwszej dziesiątki trafiła kolejna grupa pracowników Połączonego Instytutu Problemów Informatyki. Zostaną nagrodzenia za badania nad podstawami informatyki i opracowanie małowymiarowego przenośnego superkomputera do opracowywania wielkich ilości danych i rozwiązywania zadań precyzyjnego modelowania i projektowania.

Zespół autorski Centrum Naukowo-Produkcyjnego ds. Materiałoznawstwa zostanie odznaczony za opracowanie i syntezę kompozytowych i nanostrukturalnych materiałów magnetycznych. Ich zadaniem jest zapewnienie wysokiej funkcjonalności urządzeń mikrofalowych i ochrona wytworów mikroelektroniki przed destabilizującymi działaniami zewnętrznymi.

Naukowcy Połączonego Instytutu Badań Energetycznych i Jądrowych w Sosnach pod Mińskiem weszli do pierwszej dziesiątki za stworzenie metod i programów do obliczeń przekrojów optycznych jąder atomowych z zagwarantowaną dokładnością. Ich praca znajduje zastosowanie przy rozwiązywaniu naukowych i technicznych problemów energetyki jądrowej.

Zespół badaczy Instytutu Chemii Bioorganicznej zostanie nagrodzony za odkrycie molekularnego mechanizmu blokowania układu odpornościowego człowieka prątkami gruźlicy. W ten sposób chcą stworzyć preparat przeciwbakteryjny nowej generacji.

Instytut Chemii Bioorganicznej reprezentuje także zespół, który zasłużył się wynalezieniem nowego uniwersalnego indykatora (wskaźnika chemicznego) potencjału przeciwutleniaczy. Może on służyć diagnostyce wytrzymałości człowieka na stres oksydacyjny.

Starszy pracownik naukowy Instytutu Biofizyki i Inżynierii Komórkowej, kandydat (doktor) nauk biologicznych, docent Siarhiej Fiedarowicz zostanie odznaczony za wykrycie mechanizmu uszkadzania transmisji synoptycznej u niektórych zwierząt. Jego korekcja pozwala ochronić mózg przed uszkodzeniami wywołanymi udarem niedokrwiennym.

Za wykrycie i dezaktywację genów regulowania biosyntezy przeciwbakteryjnych metabolitów bakterii odznaczony zostanie kolektyw badaczy Instytutu Mikrobiologii. Ich odkrycie pozwala znacznie zwiększyć produkcję biologicznie czynnych związków docelowych, stworzyć środki ochrony roślin nowej generacji.

Naukowcy Instytutu Gleboznawstwa i Chemii Rolnej stworzyli kompozycję mikroorganizmów, która łączy w sobie właściwości bionawozu, regulatora wzrostu i biofungicydu.

Nagrody zostaną wręczone w Dniu Białoruskiej Nauki pod koniec stycznia 2018 roku.

Zobacz także:

KA, PJ belsat.eu za belta.by

Zobacz też
Komentarze