„Za wszystko jestem wdzięczny Bogu”. Nestor białoruskiej opozycji obchodzi 80. urodziny


80. urodziny obchodzi dziś Zianon Paźniak, lider najstarszego działającego ruchu demokratycznego mającego swoje początki jeszcze w czasach ZSRR. W 1993 roku założył na tej bazie partię Białoruski Front Ludowy. Dziś działa aktywnie w ruchu Wolna Białoruś współpracującym z Pułkiem Kalinowskiego i innymi białoruskimi formacjami ochotniczymi w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy.

historia, białoruska lista katyńska, Katyń, Zianon Paźniak, kto to, informacje, Białoruski Front Ludowy, opozycja, reżim, Białoruś, emigracja, komunizm, Kuropaty, NKWD, KGB, ZSRS, ZSRR, wolność, Pułk Kaliniowskiego, Białoruś, Białorusini, wojna na Ukrainie
Zianon Paźniak w Domu Białoruskim w Warszawie.
Zdj: Anastasija Dubrowina / Biełsat

Zianon Paźniak już od lat 60. XX wieku był represjonowany przez sowieckie KGB, bo nie ukrywał swoich antytotalitarnych i patriotycznych poglądów. Wydawał zakazane pisma drugiego obiegu – tzw. samizdaty. Z wykształcenia jest archeologiem. Ujawnił, że na obrzeżach Mińska, w Kuropatach, znajdują się doczesne szczątki stalinowskich zbrodni z lat 30. i 40. Według różnych szacunków historyków w masowych grobach ukryto od kilkudziesięciu tysięcy do setek tysięcy ciał, w tym przedstawicieli białoruskiej inteligencji czy polskiej mniejszości (ofiary tzw. operacji polskiej NKWD).

Według wielu historyków w Kuropatach znajduje się kolejny, niezbadany dotąd „cmentarz katyński”, bo oprawcy z NKWD zakopywali tam ciała rozstrzelanych polskich oficerów z tzw. listy białoruskiej (to ci oficerowie, których losów dotąd nie udało się w pełni ustalić; przetrzymywani byli przed śmiercią na terenie sowieckiej Białorusi).

Historia
Rozkaz 00485. 85 lat temu rozpoczęła się operacja polska NKWD
2022.08.11 14:46

Wiedza o zbrodni w Kuropatach miała duży wpływ na kształtowanie się nastrojów patriotycznych na Białorusi i nowoczesnej białoruskiej tożsamości narodowej. Podobny proces w czasie tzw. pieriestrojki i głasnosti w II połowie lat 80. XX wieku zachodził też w innych sowieckich republikach (w tym w Rosji). Odkrywanie masowych grobów „białych plan” w historii i nazwanie krzywd wyrządzonych narodom ZSRR przez komunistyczny reżim wpływało na żądania zmian. Mimo represji w tamtym okresie Paźniak organizował różne nielegalne uroczystości dla upamiętnienia ofiar zbrodni systemu na Białorusi.

Historia
Kuropaty. Droga pamięci długa na 85 lat
2022.10.30 09:01

W 1990 roku, na fali dalszej demokratyzacji w ZSRR, został wybrany do Rady Najwyższej sowieckiej Białorusi. Była to pierwsza demokratyczna instytucja niepodległej Białorusi. W jej pierwszych latach był deputowanym białoruskiego parlamentu. W parlamencie, oprócz spraw historycznych, zajmował się m.in. badaniem katastrofy w elektrowni jądrowej w Czarnobylu w 1986 roku i ich jej skutków. W wyborach prezydenckich w 1994 roku, które ostatecznie wygrał Alaksandr Łukaszenka, zdobył ponad 12 proc. głosów.

Zianon Paźniak jako jeden z pierwszych sprzeciwił się stanowczo dochodzącemu do dyktatorskiej władzy Łukaszence. W obawie o swoje życie już w 1996 roku musiał udać się na emigrację. Mieszkał w różnych krajach, od USA po Polskę. Pozostawał ważną postacią zarówno dla opozycji w kraju, jak i na emigracji. Założona przez niego partia została zlikwidowana na Białorusi przez reżim w ubiegłym roku.

Wiadomości
Białoruś. Jedna z najstarszych partii zlikwidowana
2023.08.14 14:20

Paźniak obecnie angażuje się o wsparcie wolnej Białorusi, ale także wsparcie walczącej z rosyjską agresją Ukrainy, w szczególności białoruskich ochotników z Pułku Kalinowskiego i innych białoruskich formacji w ramach Sił Zbrojnych Ukrainy. Ruch Wolna Białoruś, który reprezentuje, stawia sobie za cel wyzwolenie Białorusi, jeżeli będzie to konieczne – drogą zbrojną.

– Za wszystko jestem wdzięczny Bogu – powiedział w jubileuszowej rozmowie z białoruską redakcją Biełsatu.

Wideo: rozmowa z Zianonem Paźniakiem

MaH/belsat.eu

Aktualności