Berlin pierwszy. Niemcy pozwolą Ukraińcom z wygasłymi paszportami pozostać w kraju


Obywatele Ukrainy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt czasowy w Niemczech, nie muszą mieć ważnego ukraińskiego paszportu. Oznacza to, że nie zostaną wydaleni z kraju, jeśli ich paszport straci ważność – donosi Europejska Prawda, powołując się na DW.

DW zwróciła się do Senatu Berlina, czyli rządu, który ma status jednego z 16 krajów związkowych. Publikacja zauważyła, że kwestie związane z pobytem cudzoziemców w Niemczech należą do kompetencji krajowych.

Według urzędnika prawo do pobytu w Niemczech i wszystkie związane z tym możliwości pozostają niezmienione pomimo decyzji ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o tymczasowym zawieszeniu usług konsularnych dla ukraińskich mężczyzn w wieku od 18 do 60 lat, którzy przebywają za granicą.

Wiadomości
Konsulaty Ukrainy za granicą przerwały obsługiwanie obywateli Ukrainy w wieku mobilizacyjnym
2024.04.23 13:26

Jeśli ukraińska ambasada lub konsulat odmówi wydania lub odnowienia paszportu obywatela Ukrainy „wyłącznie na tej podstawie, że nie ukończył on służby wojskowej”, berliński urząd migracyjny (Landesamt für Einwanderung) może wydać mu dokument podróży na wyjazd za granicę zamiast paszportu.

Berliński urzędnik dodał jednak, że jest to możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach, ponieważ przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców w Niemczech zezwalają władzom imigracyjnym na wydawanie dokumentów zastępujących niemieckie tylko wtedy, gdy cudzoziemcy mogą wykazać ważny powód. Zasugerował, że takie wnioski będą analizowane i mogą zostać odrzucone.

Wiadomości
Mobilizacja. Ukraińscy mężczyźni w wieku poborowym dostaną paszport tylko w kraju
2024.04.25 07:29

W osobnym komentarzu niemiecki rząd federalny zauważył w związku z decyzją ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych o ograniczeniu usług konsularnych dla mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, że nie będzie to miało wpływu na ich status ochrony czasowej.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał we wtorek nową ustawę o mobilizacji, przyjętą 11 kwietnia przez ukraińską Radę Najwyższą. Tego samego dnia szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zapowiedział „sprawiedliwe podejście” do mężczyzn w wieku mobilizacyjnym, przebywających zarówno w kraju, jak i za granicą. Podkreślił, że przebywanie za granicą nie zwalnia z obowiązków wobec państwa. Konsulaty Ukrainy natychmiast wstrzymały świadczenie usług dla mężczyzn w wieku 18-60 lat.

Wiadomości
Kreml chce zakazać wydawania paszportów za granicą – Nowaja Gazieta
2024.04.25 15:56

lp/ belsat.eu wg Europejska Prawda, DW, PAP

Aktualności