Wirtualny Kongres Współpracy Transgranicznej pod patronatem Biełsat TV

„Samorząd jutra. Między otwartością a odpowiedzialnością” – to temat przewodni Kongresu Współpracy Transgranicznej Lublin 2020, w którym 7 i 8 października wezmą udział uczestnicy z krajów Unii Europejskiej i Partnerstwa Wschodniego. W tym roku, z powodu pandemii koronawirusa, impreza odbędzie się wyłącznie w Internecie.

Tegoroczny Kongres Współpracy Transgranicznej, funkcjonujący poprzednio jako Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej, poświęcony będzie wyzwaniom, jakie przed wspólnotami lokalnymi postawiła pandemia COVID-19. Właśnie ze względu na zagrożenie epidemiczne, w całości odbędzie się on w przestrzeni wirtualnej, z wykorzystaniem platformy internetowej i symultanicznego tłumaczenia na trzy języki: polski, angielski i rosyjski.

– Zastanawiamy się, co będzie z gospodarką (jak ją budować bez przymusu stałego wzrostu i bez wyzysku ludzi?) Jak żyć w symbiozie ze środowiskiem w czasie kryzysu klimatycznego? Jak budować relacje międzyludzkie w duchu solidarności, wrażliwości w sytuacji, gdy chcemy być razem, a musimy się izolować? Jakie wprowadzać systemy (prawne, podatkowe) dla powstrzymania nierówności? Co z pracą? Co z nowymi technologiami? – zapowiada Przewodniczący Komitetu Organizacyjno-Programowego Paweł Prokop.

Cztery dni Kongresu wypełnią panele i warsztaty z udziałem ekspertów, takich jak Charles Landry (Wielka Brytania), prof. Aleksander Sogomonow (Rosja), Rasmus Wiinstedt Tscherning (Dania), Marharyta Żenczuk (Ukraina), Krzysztof Czyżewski i Edwin Bendyk (Polska). Debata otwierająca z udziałem włodarzy miast z różnych części Europy będzie dotyczyć priorytetów samorządu w świecie naznaczonym pandemią. W następnych dniach uczestnicy zajmą się funkcjonowaniem kultury i turystyki kulturowej w nowych warunkach. Kolejny temat, to możliwości zrównoważonego rozwoju gospodarczego oraz strukturalne zmiany na rynku pracy. Goście kongresu podejmą również dyskusję na temat samoorganizacji społecznej w czasach pandemii, z uwzględnieniem sytuacji migrantów.

W programie Kongresu znajdą się dwa wydarzenia, których tematyka bezpośrednio dotyczy sytuacji w Białorusi. Pierwsze z nich to prezentacja serii Wydawniczej – Wschodni Express w ramach której 7 października odbędzie się spotkanie dedykowane obecnej sytuacji w Białorusi, a gośćmi studia będą wybitni białoruscy autorzy. Następnego dnia odbędzie się dyskusja pt. „Kiedy mury runą? Białoruś po „wyborach” 2020″.

Jak co roku, imprezie towarzyszyć będzie Forum Partnerów, mające na celu stworzenie przestrzeni komunikacji dla organizacji poszukujących międzynarodowych kontaktów. Spotkanie On-line Radnych Miejskich poświęcone będzie funkcjonowaniu samorządu w czasie pandemii oraz perspektywie współpracy z miastami partnerskimi w przyszłości. Podczas Giełdy Grantodawców zaprezentowane zostaną możliwości pozyskiwania środków finansowych, a w ramach Konkursu Dobrych Praktyk – rozwiązania na rzecz społeczności lokalnej i współpracy transgranicznej w obliczu koronawirusa.

Wszystkie konferencje będą dostępne bezpłatnie, po zarejestrowaniu się na platformie on-line, zaś towarzyszące kongresowi wydarzenia kulturalne będzie można oglądać na stronach jego organizatorów i partnerów. Z pełnym programem kongresu można zapoznać się pod adresem www.kongres.lublin.eu.

Kongres Współpracy Transgranicznej Lublin 2020 został objęty honorowym patronatem Komisji Europejskiej, a do licznych dotychczasowych partnerów w tym roku dołączyli: Związek Miast Ukrainy, Białoruska Organizacja „Miasta Partnerskie” i Instytut Adama Mickiewicza. Imprezę patronatem medialnym objęła Telewizja Biełsat.

md / belsat.eu

Wiadomości