Straż Graniczna wykryła pracodawcę nielegalnie zatrudniającego Białorusinów


Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili kontrolę legalności zatrudnienia w jednej z firm działających na terenie powiatu białostockiego.

Skontrolowano w sumie 91 pracujących w niej cudzoziemców. Ich pracodawca nie dopełnił wielu wymaganych formalności. W przeanalizowanych w trakcie kontroli dokumentach funkcjonariusze stwierdzili w sumie 153 przypadki naruszenia prawa z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Naruszenia dotyczyły nielegalnego powierzenia wykonywania pracy 19 cudzoziemcom i nielegalnego wykonywania pracy przez 19 cudzoziemców. Wobec 48 obcokrajowców – niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 88 z ust. 13 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawca nie dopełnił też obowiązku przedstawienia 67 cudzoziemcom tłumaczenia umowy na zrozumiały dla nich język.

– Kontrolowany podmiot gospodarczy zatrudnia przede wszystkim obywateli Białorusi do czynności produkcyjnych i pomocniczych – zdradziło biuro prasowe Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej.

Funkcjonariusze skierują do sądu wniosek o ukaranie właściciela spółki, który nie dopełnił wszystkich wymaganych formalności.

Od stycznia do końca listopada br. funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej objęli kontrolą 152 podmioty gospodarcze. W 122 stwierdzono nieprawidłowości.

W Polsce zwalniają się miejsca pracy dla Białorusinów

cez/belsat.eu wg strazgraniczna.pl

Zobacz też
Komentarze