Polska i Litwa podpisały umowę o szkolnictwie wyższym

Ministrowie resortów szkolnictwa wyższego Polski i Litwy, Wojciech Murdzek i Aigirgas Monkeviczius podpisali dziś w Wilnie umowę o wzajemnym uznawaniu dokumentów m.in. uprawniających do podejmowania studiów oraz uznawaniu tytułów zawodowych, stopni naukowych i stopni w zakresie sztuk.

Porozumienie ma ułatwić mobilność akademicką między oboma krajami i przyczynić się do zacieśnienia współpracy w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki.

– Umowa jest akcentem pokazującym, że współpraca [między Polską i Litwą] układa się bardzo dobrze i chcemy, żeby nadal tak było – powiedział minister nauki i szkolnictwa wyższego Wojciech Murdzek podczas konferencji prasowej w Wilnie.

Podkreślił, że „na Litwie i w Polsce prawie równolegle przeprowadzone zostały duże reformy szkolnictwa i zasad dotyczących funkcjonowania szkół wyższych”. W związku z tym dotychczasowa umowa, zawarta w 2005 roku, praktycznie uniemożliwiała bezproblemowe uznawanie tytułów naukowych, czy kwalifikacji zawodowych.

Minister oświaty Litwy Algirdasa Monkeviczius zaznaczył, że „umowa jest dopełnieniem praw, które wcześniej nie były regulowane”. Dotyczy to m.in. studiów licencjackich odbytych na Litwie.

– Osoby, które chciały kontynuować studia albo brać udział we wspólnych projektach polsko-litewskim, nie miały tak naprawdę wyrównanych szans – tłumaczył litewski minister.

– Chcemy, aby podpisana umowa w sposób jednoznaczny kształtowała dzisiejsze realia i żeby dała wyraz tej chęci pełnej współpracy, jeśli chodzi o młodzież – wskazał Murdzek.

W trakcie wizyty w litewskiej stolicy szef polskiego resortu nauki spotkał się m.in. z władzami Filii Uniwersytetu w Białymstoku w Wilnie oraz z przedstawicielami społeczności polskiej w tym kraju. Jednym z podnoszonych tematów były kwestie nauczania w szkołach polskich na Litwie i brak w nich nauczycieli matematyki, fizyki, czy chemii.

– Namawiamy władze Filii Uniwersytetu w Białymstoku, żeby też spróbowały podjąć inicjatywę kierunku pedagogicznego, który byłby odpowiedzią na potrzeby szkół polskich – powiedział minister.

Obecnie wileńska filia białostockiej uczeni kształci ekonomistów, informatyków i europeistów. Minister Mardzek podkreślił, że współpraca resortów nauki obu krajów „układa się coraz lepiej”.

– Sam fakt przygotowania bez większych problemów tej umowy pokazuje, że proces dialogu ze strony litewskiej jest prowadzony ze zrozumieniem. Interesujący jest rozwój tych relacji. Chcemy budować nowe perspektywy możliwej współpracy naukowców litewskich z polskimi. Chcemy więcej akcentów na międzynarodowe zespoły – powiedział minister.

Wizyta delegacji na czele z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego na Wilnie zakończyła się złożeniem wieńców na cmentarzu na Rossie przy mauzoleum marszałka Józefa Piłsudskiego, na grobie Joachima Lelewela oraz na grobie prof. Wiktora Staniewicza, rektora Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie.

Grunwald: władze Polski i Litwy o wspólnej przeszłości i przyszłości

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości