Operacja „Nielegał”: mińska milicja urządziła obławę na cudzoziemców


Mińska milicja w akcji. Zdj. Iryna Arachouskaja, belsat.eu

Podczas zakrojonej na szeroką skalę akcji kontrolowano bazary, hotele, domy robotnicze i internaty, dworce kolejowe, place budów oraz mieszkania prywatne i inne miejsca, w których mogli przebywać obcokrajowcy.

Jak poinformowało biuro rzecznika prasowego stołecznej milicji, operacja trwała od 9 do 12 kwietnia. Jej celem było przeciwdziałanie nielegalnej migracji oraz likwidacja środowiska kryminogennego „związanego z pobytem cudzoziemców”.

Za złamanie przepisów 418 osób pociągnięto do odpowiedzialności przewidzianej przez artykuły Kodeksu Wykroczeń. Wobec 24 obcokrajowców podjęto decyzję o ich deportacji z kraju, a przeciwko dwóm – wszczęto postępowanie karne za to, że złamali nałożony na nich zakaz wjazdu na Białoruś.

Milicja nie podała narodowości ani przynależności państwowej cudzoziemców, którzy weszli w konflikt z białoruskim prawem. Z opisu operacji można jednak wywnioskować, że chodzi raczej o obywateli państw b. ZSRR, którzy podjęli na Białorusi nielegalną pracę, oraz o nielegalnych migrantów z krajów azjatyckich.

Deportacja, ale nie ekstradycja. Białorusini nie wydali Tadżykistanowi „brodatego piłkarza”

mh, cez/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze