Mniej niż połowa Białorusinów uważa białoruski za język ojczysty


„W ciągu 10 lat od poprzedniego badania wzrosła liczba osób jednoznacznie wskazujących język rosyjski” jako ojczysty – czytamy w publikacji „Białoruś w zwierciadle socjologii” Centrum Informacyjno-Analitycznego przy administracji prezydenta (IAC), zamieszczonej na stronie internetowej tej instytucji.

W 2008 r. język białoruski wskazało 51 proc. badanych, rosyjski – 35 proc., a oba języki jednocześnie – 9,5 proc.

Białoruś ma dwa języki urzędowe: białoruski i rosyjski. Według środowisk niezależnych w minionym ćwierćwieczu ten pierwszy był celowo wypierany z życia publicznego.

Za większym wykorzystaniem języka białoruskiego opowiedziało się 50 proc. badanych, 44 proc. było przeciwnych. Używanie języka białoruskiego w sytuacjach codziennych deklaruje zaledwie 3 proc. badanych. Najnowsze dane są publikowane na podstawie sondażu przeprowadzonego w 2017 r.

Kampania Biełsatu szansą na równouprawnienie języka białoruskiego

Na pytanie o narodowość w 2017 r. 83,5 proc. badanych powiedziało, że są Białorusinami, 11 proc. – Rosjanami. Ok. 2 proc. określiło się jako Polacy, podobny był odsetek osób uznających się za Ukraińców.

W raporcie prezydenckich socjologów znalazły się również dane na temat poparcia Białorusinów dla stosowania najwyższego wymiaru kary. Wynika z nich, że 60 proc. badanych jest za utrzymaniem kary śmierci. Za jej zlikwidowaniem opowiedziało się 18,5 proc. respondentów, a zaledwie 12,5 proc. poparło pomysł wprowadzenia moratorium na wykonywanie wyroków.

Według IAC w 2016 r. zwolenników kary śmierci było mniej – 52 proc.

NIE dla rewolucji, TAK dla kary śmierci i rosyjskiej TV. Jacy są Białorusini według władz?

Ciekawe dane, na które zwracają uwagę białoruskie media, dotyczą religii. Według raportu za wierzących w Boga uznaje się 64 proc. osób deklarujących się jako wyznawcy prawosławia (w przypadku katolików wskaźnik ten wynosi 74 proc.).

Według oficjalnych danych 84,5 proc. wierzących to prawosławni, 8 proc. – katolicy, a 1,5 proc. stanowią protestanci. Według danych Kościoła katolickiego na Białorusi katolików jest więcej – ok. 1,5 mln spośród 9,5 mln mieszkańców kraju.

Białoruscy niezależni analitycy zwracają uwagę, że dane socjologiczne podawane przez oficjalne źródła należy traktować z dużą ostrożnością. Na Białorusi nie ma dużych niezależnych ośrodków badania opinii publicznej i oficjalne dane są trudne do zweryfikowania.

jb/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze