Mińsk chce się przysłuchać głosowi OBWE?

Wideo

Aleksander Łukaszenka polecił utworzenie grupy eksperckiej, która ma przeanalizować rekomendacje Organizacji.

„Istnieje konieczność zwięzłego omówienia wyników wyborów prezydenckich z pozycji Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE” – oznajmił Aleksander Łukaszenka podczas spotkania z przewodniczącą Centralnej Komisji Wyborczej Lidziją Jarmoszyną.

Szefowa CKW zrelacjonowała mu wyniki swojego spotkania z dyrektorem Biura, które w styczniu opublikowało obszerne sprawozdanie poświęcone ostatnim wyborom prezydenckim na Białorusi.

„Długo przygotowywali. Co prawda, jak zauważyłem, zasadniczo niczym się ono nie różni od poprzedniego. Ale są jakieś propozycje dla nas i wymagania” – zauważył Łukaszenka.

W CKW uwagi i rekomendacje OBWE podzielono na trzy kategorie. Do pierwszej grupy zaliczono te rekomendacje, które przewidują zmiany w konstytucji i co za tym idzie – przeprowadzenia referendum. Do drugiej – propozycje zmian w ordynacji wyborczej. Trzecia grupa to rekomendacje dotyczące praktyki stosowania norm prawnych.

Jarmoszyna obiecała prezydentowi, że już dziś grupa ekspercka ds. rekomendacji OBWE zostanie powołana jeszcze dziś. Będzie ona pracować pod kierownictwem CKW i za miesiąc przygotuje własne rekomendacje lub propozycje dotyczące uwag zawartych w sprawozdaniu OBWE.

Przedstawiciele Organizacji mają nadzieję, że białoruskie władze zdołają dokonać niezbędnych zmian jeszcze przed zaplanowanymi na jesień wyborami parlamentarnymi.

JW, belsat.eu wg belta.by

Zobacz też
Komentarze