Dwa tysiące w jeden weekend: Grodno cieszy się z „bezwizowych” turystów

Większość z nich to obywatele Litwy, Polski, Niemiec i Łotwy.

Od początku roku do miasta nad Niemnem przyjechało ich 13,5 tysiąca z 42 krajów świata. Teraz zaczyna się jednak tzw. wysoki sezon, więc Grodno oczekuje na większy napływ gości.

– Dobrym wskaźnikiem był pod tym względem miniony weekend, podczas którego z możliwości bezwizowego przyjazdu do Grodna i okolic skorzystało ok. 2 tys. cudzoziemców – nie ukrywa satysfakcji Aleh Andrejczyk, kierownik wydziału sportu i turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego.

Czytajcie również:

Według ogłoszonych przez niego danych znacząco wzrósł „eksport usług turystycznych” – szczególnie do dwóch krajów. To Litwa (o 230 proc. w porównaniu z ub.r.) oraz Polska (170 proc.)

Bezwizowi turyści najchętniej przyjeżdżają do Grodna w grupach zorganizowanych. Ponad 70 proc. z nich zwiedza miasto i okolice w trakcie dwudniowych wycieczek.

Czytajcie również:

cez/belsat.eu wg belta.by

Wiadomości