Do aresztu trafiło kolejnych 5 pracowników białoruskich mediów


Dziś rano białoruski Komitet Śledczy zatrzymał tymczasowo dziennikarzy portalu nieruchomości Realt.by oraz pracownika czasopisma „Sielskaja Haspadarka”.

Moment zatrzymania Alaksieja Żukowa, fot. reform.by

Do aresztu trafili dziś Ihar Chamra, Maryna Saroka, Alena Masłouskaja, główny redaktor Realt.by Uładzisław Kulecki oraz dziennikarz gazety „Sielskaja haspadarka” i współpracownik pisma „Biełarusy i Rynok” Alaksiej Żukau. W redakcji Realt.by odbyło się też przeszukanie – śledczy skonfiskowali komputery. Portal zajmuje się publikacją ogłoszeń kupna i sprzedaży nieruchomości i analizowaniem rynku.

Wczoraj zatrzymano 8 dziennikarzy portali TUT.by i niezależnej agencji Biełapan: Taccianę Karawiankową, Hannę Kaltyhinę, Marynę Zołatawą, Hannę Ułasik, Dzmitryja Bobryka, Hannę Jermaczonak oraz Ulianę Babajed i Andrieja Sieradę, których wypuszczono wieczorem 8 sierpnia. W redakcjach odbyły się też przeszukania – śledczy skonfiskowali twarde dyski komputerów.

Wiadomo również, że Komitet Śledczy wszczął sprawę karną na podstawie art. 349.2 KK przewidującego kary za „nielegalny dostęp do informacji komputerowej” i „spowodowane znacznej szkody”. Przepis przewiduje kary grzywny, więzienia do 2 lat oraz, co najważniejsze zakaz wykonywania zawodu – w tym przypadku redaktora. Dziennikarze mieli rzekomo w nielegalnych sposób zdobyć hasło abonamenckie państwowej agencji informacyjnej Biełta, przez co mieli dostęp do informacji przed ich publikacją nas tronie Belta.eu.

Czytajcie więcej:

jb/belsat.eu

Zobacz też
Komentarze