Białoruskie wybory będą fałszowane także w Polsce?

9 sierpnia na Białorusi i w jej placówkach dyplomatycznych odbędą się wybory prezydenckie. Mieszkający w Polsce Białorusini zwrócili się do pracowników ambasady, by tym razem nie fałszowali wyników głosowania.

Od 1994 roku, gdy do władzy doszedł Alaksandr Łukaszenka, żadne wybory na Białorusi nie zostały uznane za demokratyczne i sprawiedliwe. W związku z tym organizacja Białoruski Dom w Warszawie wystosowała do bialoruskiej ambasady pismo, w którym przypomina, że fałszowanie wyborów jest przestępstwem.

– W lokalu wyborczym numer 99 [przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Warszawie] za organizację głosowania odpowiedzialni są Czasnouski Alaksandr Mieczysławawicz, Barysienka Swiatłana Uładzimirauna, Małachawa Taccciana Walancinauna, Widolis Uładzisłau Eduardawicz, Hołubieu Aleh Alaksiejewicz, Rabcau Jauhienij Alehawicz. Szanowni państwo, w imieniu Białorusinów mieszkających w Polsce i w imieniu Białoruskiego Domu w Warszawie wzywamy was do nie uczestniczenia w fałszowaniu wyborów prezydenta Białorusi.

Apel organizacji został umieszczony na jej profilu facebookowym.

https://www.facebook.com/BelaruskiDom/posts/2724316794334515

Obecnie białoruscy imigranci walczą o możliwość głosowania w Polsce. Od kilku dni pod ambasadą stoi długa kolejka osób, które chcą potwierdzić swoje prawa wyborcze. Oczekujący w niej mówią, że pracownicy ambasady celowo utrudniają im składanie dokumentów, obsługując tylko paręnaście osób na godzinę.

W czerwcu pod ambasadą odbyła się akcja solidarności z demonstrantami na Białorusi. Wzięło w niej udział ponad tysiąc osób.

Wielogodzinne kolejki pod ambasadą. Białorusini dopisują się do list wyborczych w Warszawie WIDEO

pj/belsat.eu

Wiadomości