Białoruskie sądy mniej represyjne? – tak twierdzi prezes Sądu Najwyższego


Walancin Sukała – przewodniczący Sąd Najwyższego Białorusi. Zdjęcie – Belarus.by

Walancin Sukała w wywiadzie dla prezydenckiej gazety SB.Biełaruś Siegodnia oświadczył, że przez ostatnie pięć lat białoruskie sady nie wydały żadnego nieuzasadnionego wyroku.

– Już ponad pięć lat w kraju nie dopuszczono do ani jednego przypadku nieuzasadnionego skazania obywateli. Cieszy mnie także, że nasze sądy w ogóle stały się bardziej humanitarne, mniej represyjne – zaczęły aktywnie wybierać rozmiary kar nie związane z najsroższymi sankcjami. Potwierdzają to także statystyki. Możemy powiedzieć, że pozbawienie wolności to tylko 27 proc. wszystkich wyroków. W poprzednim roku (2016) do zakładów karnych wysłano 1 739 osób dorosłych i 65 niepełnoletnich. Poważnie wzrosła liczba osób skazanych na prace społeczne i kary pieniężne. Tendencja ta odpowiada sytuacji kryminalnej, strukturze i dynamice przestępczości – powiedział przewodniczący Sądu Najwyższego Białorusi.

Według Walancina Sukały, sądy wcale nie są nastawione na konieczność kończenia wszystkich postępowań wyrokiem skazującym.

Przewodniczący SN powiedział także o konieczności obniżenia wymiaru odpowiedzialności karnej przedsiębiorców:

– Są już przygotowane odpowiednie zmiany, które, jak myślę, zostaną niedługo wprowadzone do prawa karnego. Sąd Najwyższy jest wobec nich nastawiony dość radykalnie. Choć i dziś wyroki pozbawienia wolności w sprawach gospodarczych to jedynie 11 proc, to uważam, że można obniżyć i tą liczbę. Oprócz tego, należy zmienić także podejście do wielkości wyroku przestępców gospodarczych. Według mnie zamknięcie pod strażą powinno być wyjątkiem.

Poza tym, przewodniczący Sądu Najwyższego stwierdził, że poziom pociągania Białorusinów do odpowiedzialności administracyjnej jest zbyt wysoki.

– Uważam, że sądy są już w stanie znacznie zmniejszyć ilość osób pociąganych do odpowiedzialności administracyjnej. Tak fizycznych, jak i prawnych. W ubiegłym roku złożono 4 mln. 277 tys. zawiadomień o popełnieniu wykroczenia. Liczba oskarżonych w sprawach administracyjnych jest jawnie zbyt wysoka – podkreślił.

Z tej wielkiej liczby, dziesiątki spraw rozpatrywanych w 2017 roku dotyczyły Biełsatu. Zgodnie z artykułami o nielegalnej produkcji materiałów medialnych i pracy bez akredytacji, dziennikarzy Biełsatu skazano łącznie na równowartość prawie 50 tysięcy złotych.

Z kolei wczoraj:

II, PJ, belsat.eu za sb.by

Zobacz też
Komentarze