Zapraszamy na aukcję dzieł polskich artystów z Białorusi


Związek Polaków na Białorusi, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, oraz Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków organizują aukcję dzieł sztuki, z której dochody zostaną przeznaczone na cele programowe. Przedmiotem aukcji są współczesne dzieła sztuki: obrazy, rysunku, grafiki, rzeźby. Cały dochód przekazany zostanie na obchody jubileuszowe 20-lecia działalności Towarzystwa, które planowane są na 19 maja 2012 roku w Grodnie (Białoruś), oraz statutową działalność Okręgu Warszawskiego ZPAP.

Towarzystwo Plastyków Polskich przy ZPB powstało w 1992 roku, jednoczy 85 malarzy, rzeźbiarzy i grafików z Grodna, Grodzieńszczyzny, Brześcia, Mińska, Witebska, Bobrujska, Mohylewa. Większość członków towarzystwa ukończyła studia na wydziałach plastycznych wyższych uczelni na Białorusi, w Rosji i Polsce. Są wśród nich absolwenci akademii sztuk pięknych w Mińsku, Lwowie i Petersburgu. 18 osób należy do Związku Plastyków Białorusi, kilku – do Związku Designerów.

Prace naszych plastyków znajdują się m.in. w zbiorach muzeów Białorusi, Polski, Rosji oraz w kolekcjach prywatnych w różnych krajach świata. A obraz „Błogosławiony Maksymilian Kolbe” Stanisława Kiczki znajduje się w Watykanie: został przekazany na ręce Ojca Świętego Jana Pawła II.

W związku z powyższym gorąco zachęcamy do udziału w aukcji wspierającej twórczość członków Towarzystwa Platyków Polskich przy Związku Polaków na Białorusi.

Ekspozycja przedaukcyjna zostanie otwarta w dniu 17 kwietnia o godz 15.00 w Domu Polonii przy ul. Krakowskie Przedmieście 64 w Warszawie. Aukcja przeprowadzona zostanie w dniu 25 kwietnia o godz. 18.00 w Galerii LUFCIK OW ZPAP przy ul. Mazowieckiej 11A w Warszawie.

Miejsce aukcji:
Galeria LUFCIK, Okręg Warszawski ZPAP
ul. Mazowiecka 11A, 00-052 Warszawa

Wystawa przedaukcyjna:
Dom Polonii
ul. Krakowskie Przedmieście 64, 00-322 Warszawa

Biełsat objął patronatem medialnym aukcję ZPB i OW ZPAP

Zobacz też
Komentarze