72,7 mld dolarów. Tyle kosztuje rosyjski plan odmrożenia gospodarki


Premier Miszustin przedstawia plan prezydentowi Putinowi.
Zdj. government.ru

Koszt planu uruchomienia gospodarki Rosji po pandemii koronawirusa, obliczony na lata 2020-21, to 5 bln rubli (ok. 72,7 mld USD) – poinformował dziś premier Michaił Miszustin.

Końcowe ustalenia w sprawie planu władze poczynią w najbliższych tygodniach, a dziś Miszustin przedstawił go prezydentowi Władimirowi Putinowi. Celem planu jest odbudowa zatrudnienia i podniesienie dochodów ludności oraz przezwyciężenie spadku gospodarczego – podkreślił premier.

– W celu zrealizowania tych zamierzeń podjęty zostanie kompleks działań we wszystkich kierunkach: wzmocnienia aktywności inwestycyjnej, wykorzystania technologii cyfrowych, podniesienia poziomu edukacji, szybkiej budowy dobrej jakości mieszkań – powiedział Miszustin.

Otwartą dla mediów część wideokonferencji prezydenta i premiera transmitowała telewizja państwowa.

W pierwszym etapie, do końca br., rząd chce ustabilizować sytuację gospodarczą. Drugi etap – to odbudowa gospodarki, co ma nastąpić do drugiego kwartału 2021 roku. Do końca przyszłego roku rząd Rosji chce osiągnąć wzrost gospodarczy.

Do końca 2021 roku bezrobocie w Rosji ma wrócić do poziomu poniżej 5 proc., płace realne mają wzrosnąć co najmniej o 2,5 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim. Poziom ubóstwa w Rosji ma wynosić mniej, niż było to w 2019 r. (12,3 proc. ogółu ludności). Wzrost gospodarczy w końcu przyszłego roku ma osiągnąć 2,5 proc. PKB.

Wiadomości
Liczba oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych w Rosji wzrosła 2,5 raza
2020.05.28 07:05

Miszustin nie przedstawił publicznie szczegółów planowanych działań, ale elementy planu opisała we wtorek prasa moskiewska, która dotarła do projektu planu. Przy czym, w starszych wersjach dokumentu, które media opisywały wcześniej, wartość planu była wyższa: 7-8 bln rubli (101,8 – 114,7 mld USD).

Zgodnie z projektem opisanym przez portal RBK, plan zawiera nowe działania na rzecz wsparcia biznesu i ludności, jak i te ogłoszone już wcześniej. W okresie od końca marca do połowy maja br., gdy gospodarka rosyjska była zamrożona z powodu pandemii, władze ogłosiły łącznie trzy pakiety działań wspierających gospodarkę.

Do wzrostu realnych dochodów, podtrzymania zatrudnienia i popytu mają przyczynić się już ogłoszone przez rząd zasiłki dla rodzin z dziećmi i podwyższone zasiłki dla bezrobotnych. Uzupełniono te działania o nowe sposoby wsparcia. To nowy tryb wypłaty zasiłków chorobowych i zasiłków dla rodzin z dziećmi, który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2021 roku i na który rząd przeznaczy dodatkowe 52 mld rubli (ok. 757 mln USD).

Od października br. obowiązywać będzie minimalna stawka płacy godzinnej przy zatrudnianiu pracowników w niepełnym wymiarze na okres do trzech miesięcy, co ma być sposobem obrony interesów tych pracowników. Już od lipca br. wprowadzona ma być możliwość pracy zdalnej i łączenia pracy zdalnej ze zwykłą, bez konieczności dodatkowych punktów w umowie o pracę. Rząd przewiduje stworzenie możliwości pracy zdalnej również dla urzędników państwowych i administracji lokalnej.

Opinie
Putin chce przeskoczyć kryzys
2020.04.23 13:39

Plan nie przewiduje nowych większych środków wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla osób samozatrudnionych. Obowiązują już te ogłoszone wcześniej: moratoria podatkowe, bezzwrotne dotacje na wypłatę pensji pracownikom (w wymiarze najniższej pensji), “wakacje kredytowe” i przyznawanie nieoprocentowanych kredytów na wypłaty pensji pracownikom. Do nich dodano teraz m.in. mechanizm wsparcia dla małych i średnich firm oraz samozatrudnionych z branż najbardziej dotkniętych przez pandemię w związku z wydatkami koniecznymi do spełnienia wymogów sanitarnych.

Zliberalizowane zostaną przepisy dotyczące bankructwa: dotąd indywidualny przedsiębiorca mógł podjąć nową działalność dopiero po pięciu latach od bankructwa. Teraz rząd zamierza zliberalizować wymogi tak, by ułatwić bankrutom ponowne rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Plan zakłada ponadto zwiększenie inwestycji, tak by tempo ich wzrostu sięgało 4,5 proc. pod koniec 2021 roku. W tym celu rząd proponuje ułatwienia dla inwestorów prywatnych i możliwość rekompensaty wydatków na infrastrukturę oraz wydatków na spłatę części odsetek od kredytów i pożyczek. Rząd zakłada, że do wzrostu inwestycji przyczyni się realizacja już zaplanowanych dużych projektów infrastrukturalnych (m.in. budowa autostrady Moskwa-Kazań). Plan wspomina też o nowych projektach, np. budowy i rekonstrukcji odcinków trasy Nowosybirsk-Kazań.

Plan zakłada także wsparcie dla poszczególnych branż (np. przewozów lotniczych), m.in. poprzez przyznawanie subsydiów i gwarancji państwowych, stymulowanie rozwoju budownictwa mieszkaniowego i rozwoju turystyki. Tej ostatniej branży rząd proponuje obniżenie do 7 proc. stawki VAT dla firm i odroczenia w spłacie kredytów.

Opinie
Zabawa sondażami, czyli jak napompować zaufanie do Putina
2020.05.27 15:09

cez/belsat.eu wg PAP