Zemsta za amerykańskie sankcje


Białoruś, w odwecie za wprowadzenie sankcji ekonomicznych przez USA, zawiesiła projekt przekazywania otrzymanego w spadku po ZSRR paliwa jądrowego. „Decyzję USA o wprowadzeniu sankcji ekonomicznych wobec Białorusi uważamy za bezpodstawną i bezprawną” – skomentował sekretarz prasowy MSZ Białorusi Andrej Sawinych.

„Było to decyzja motywowana politycznie, sprzeczna z międzynarodowymi zobowiązaniami USA. USA w rażący sposób naruszają podpisany w 1994 r w Budapeszcie protokół, zgodnie z którym zobowiązały się do nie używania przymusu gospodarczego wobec Białorusi. Stosując przymus gospodarczy USA naruszyło jednocześnie postanowienie aktu końcowego z Helsinek, dotyczący wszystkich państw” – zaznaczył sekretarz prasowy MSZ.

„Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone kolejnych sankcji jest sprzeczne z duchem współpracy. W takim wypadku białoruska strona postanowiła zawiesić opracowany wspólnie z USA projektów wymiany wysoko wzbogaconego paliwa jądrowego” – powiedział Sawinych.

Sawinych zaznaczył jednak, że Białoruś nadal będzie bezpiecznie przechowywać paliwo jądrowe, zgodnie z międzynarodowymi zobowiązaniami.

Hillary Clinton i szef białoruskiego MSZ Siarhej Martynau podczas ubiegłorocznego szczytu OBWE w Astanie, podpisali umowę, która przewiduje, że Białoruś w zamian z techniczną i finansową pomocą USA zlikwiduje do 2012 roku wszystkie zapasy wysoko wzbogaconego i przydatnego do produkcji broni jądrowej uranu.

„W przypadku gdy USA zaprzestanie stosowania wobec Białorusi przymusu gospodarczego i umożliwi powrót do naszych normalnych relacji, wznowienie współpracy będzie oczywiście możliwe” – dodał Sawinych.

Daniem Stanisława Szuszkiewicza, pierwszego lidera niezależnej Białorusi, ostanie deklaracje Białorusi na nikim nie zrobią wrażenia. „Paliwa jądrowego na Białorusi jest bardzo mało,. W żadnym wypadku nie stanowi ono zagrożenia ani dla świata, ani dla ludzi. Jestem przekonany, że ten cały odwet białoruskich władz nie skłoni Stanów Zjednoczonych do zawieszenia ekonomicznych sankcji” – powiedział Szuszkiewicz.

11 sierpnia br.r. USA wprowadziło sankcje skierowane przeciwko białoruskim firmom państwowym. Embargiem zostały objęte cztery przedsiębiorstwa: rafineria Naftan, producent nawozów Grodno-Azot, fabryka włókien syntetycznych Grodno-Chimwalakno i oraz producent kół samochodowych Belszyna. Rząd USA zabronił swoim obywatelom i amerykańskim firmom dokonywania jakichkolwiek transakcji finansowych lub handlowych z wymienionymi spółkami. Również wszelkie aktywa danych firm w USA zostają zamrożone. Już wówczas sekretarz prasowy MSZ Andrej Sawinych podkreślił, że USA może spodziewać się adekwatnej odpowiedzi ze strony białoruskiej.

Biełsa

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze