Białoruskie opozycjonistki otrzymały niemiecką nagrodę za pokój i prawa człowieka

Ceremonia wręczenia prestiżowej Nagrody im. Lwa Kopoliewa odbyła się wczoraj w formacie on-line. Odznaczono nominowanych w 2020 i 2021 roku.

Laureatkami 2021 roku zostały “trzy gracje” białoruskich wyborów prezydenckich: kandydatka na prezydenta Swiatłana Cichanouskaja, szefowa sztabu wyborczego aresztowanego Wiktara Babaryki, działaczka kulturalna Maryja Kalesnikawa i żona niedopuszczonego do wyborów Walera Capkały – Weranika Capkała.

Laureatami za 2020 roku zostali rosyjski portal OWD-Info, broniący praw osób zatrzymanych przez policję, oraz rosyjski historyk Jurij Dmitrijew.

– Swiatłana Cichanouskaja, Maryja Kalesnikawa i Wieranika Capkała z wielkim męstwem prowadzą polityczną i osobistą walkę o demokrację i przeciwko sfałszowaniu wyborów prezydenckich na Białorusi. Te trzy odważne kobiety zostały twarzą pokojowego protestu na Białorusi – czytamy uzasadnienie wręczenia nagrody przez Forum Lwa Kopielewa.

Maryja Kalesnikawa, Weranika Capkała i Swiatłana Cichanouskaja. Zdjęcie: Iryna Arachouskaja/belsat.eu

– Swoim zdecydowaniem i odwagą zainicjowały ruch demokratyczny, który ogarnął całą Białoruś – podkreślił premier Nadrenii-Północnej Westfalii Armin Laschet.

W imieniu umięzionej Kalesnikawej przemówiła jej siostra Tacciana Chomicz.

– To wielki zaszczyt dla Maryi i całego narodu białoruskiego. Bardzo dziękuje za to, że wspieracie nas w naszej walce o wolność, sprawiedliwość, za nasze prawa.

W 1981 roku władze radzieckie pozbawiły Lwa Kopielewa obywatelstwa. Wyjechał do Niemiec Zachodnich i osiadł w Kolonii. Po jego śmierci, w 1998 roku jego liczni przyjaciele i współpracownicy założyli Forum Lwa Kopielewa, którego celem jest kontynuowanie działalności na rzecz pokoju i praw człowieka.

Opozycjonistka Maryja Kalesnikawa z zarzutami

ad,pj/belsat.eu

Wiadomości