"poparcie"

Łukaszenka: tłumy chcących zobaczyć Baćkę sparaliżowałyby miasto Podano oficjalne tłumaczenie odwołania planowanego na niedzielę gigantycznego wiecu zwolenników władz.…