Ukraina przedłuża „kwarantannę adaptacyjną”

Ukraiński rząd przedłużył dziś do końca sierpnia tzw. kwarantannę adaptacyjną, wprowadzoną w związku z epidemią koronawirusa. Zmienił też zasady wzmacniania jej w regionach w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej.

Przyjęty dekret nosi nazwę: „O ustanowieniu kwarantanny i wprowadzeniu wzmocnionych środków w walce z epidemią na terytorium o znacznym stopniu rozprzestrzeniania się Covid-19”.

– Jest to nowy dekret. Jego wdrożenie odbędzie się od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. Będzie on regulować wprowadzanie kwarantanny na terytorium kraju. Jaka jest różnica? W zależności od sytuacji epidemicznej w regionie lub w poszczególnych jednostkach terytorialnych wprowadza się „zielony”, „żółty”, „pomarańczowy” lub „czerwony” poziom zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19 – wyjaśnił minister zdrowia Maksym Stepanow na posiedzeniu rządu.

Według jego słów kryteria tego podziału regionów pozostają takie same.

– Poziom rozprzestrzeniania się będzie określany przez zautomatyzowane oprogramowanie oparte na określonych algorytmach i zebranych danych, zatwierdzone przez ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jako podstawowe wskaźniki przyjmuje się te obecnie wykorzystywane, czyli monitoring wykorzystania łóżek nieprzekraczający 50 proc., średnia liczba testów nie spada poniżej 24 na 100 tys. mieszkańców, wskaźnik wykrywanych zakażeń nie przekracza 11 procent, a wskaźnik dynamiki wzrostu zakażeń nie przekracza 10 procent – powiedział.

Gdy w regionie w ciągu pięciu dni nie zanotowano wyższych wskaźników, znajduje się on w strefie „zielonej”, gdzie obowiązują tylko takie ograniczenia, jak noszenie maseczki w budynkach użyteczności publicznej, organizowanie imprez masowych przy zapewnieniu 5 metrów kw. na jedną osobę, spektakle w kinach lub teatrach przy zapełnionej w połowie sali, a przewóz osób tylko na miejscach siedzących. Regiony, które stale znajdują się w strefie „zielonej”, nie wymagają interwencji ani wzmocnienia środków antyepidemicznych na szczeblu krajowym.

– Jeśli wskaźniki zmienią się przez pięć dni z rzędu, to obowiązujący w regionie lub osobnej jednostce administracyjno-terytorialnej poziom zagrożenia zmienia się na „żółty”, „pomarańczowy” lub „czerwony” – dodał minister.

Na Ukrainie zakażonych koronawirusem zostało dotąd ok. 61 tys. osób, zanotowano 1534 zgony.

Putin zawiódł się już na Zełenskim i chce go zdyskredytować

pj/belsat.eu wg PAP

Wiadomości