Straż Graniczna ostrzega: możliwe utrudnienia na przejściach z Białorusią


Przejście graniczne w Kuźnicy Białostockiej. Zdj. strazgraniczna.pl

Powód to montaż siatek zabezpieczających przed ptakami i budowa barier przeciwucieczkowych.

Montaż siatek zabezpieczających przed ptakami wiaty odprawowe w ruchu osobowym na wjazd do Polski będzie prowadzony na terenie drogowego przejścia granicznego w Kuźnicy w dniach 16 – 28 grudnia.

– W trakcie prac wyłączane będą sukcesywnie po 2 pasy odpraw na okres 2-3 dni – uprzedza podróżnych Podlaski Oddział SG.

Przypomina on również, że do 17 grudnia br. na terenie tego samego przejścia granicznego są prowadzone prace modernizacyjne w rejonach wjazdu i wyjazdu z przejścia. Prace te mogą powodować „niewielkie utrudnienia” przy przekraczaniu granicy państwowej.

A do 15 grudnia na terenie drogowego przejścia granicznego w Bobrownikach potrwają prace polegające na budowie barier przeciwucieczkowych umiejscowionych na posterunkach granicznych znajdujących się na wjeździe i wyjeździe z przejścia.

– W związku z powyższym mogą występować utrudnienia w ruchu w obu kierunkach, a pojazdy ponadgabarytowe w niektórych okresach prowadzenia prac ze względów technologicznych nie będą miały możliwości przekraczania granicy – zwracają uwagę kierowców biuro prasowe Podlaskiego Oddziału SG.

cez/belsat.eu wg strazgraniczna.pl

Zobacz też
Komentarze