Rytualne formułki: Łukaszenka złożył Putinowi życzenia z okazji Dnia Zjednoczenia Narodów Białorusi i Rosji


Aleksander Łukaszenka wyraził pewność, że w wyniku ukierunkowanych starań zostanie nadany nowy impuls wszechstronnej współpracy obu krajów.

„Szczycąc się swoimi dokonaniami i święcie zachowując przekazane przez starsze pokolenia tradycje, Białoruś i Rosja skutecznie realizują projekt integracyjny, pogłębiają partnerstwo strategiczne we wszystkich sferach. Współczesne realia dyktują obiektywną potrzebę ściślejszej koordynacji działań, skierowanych na zapewnienie godnego życia narodów naszych krajów” – głosi tekst okolicznościowego dokumentu.

Białoruski prezydent skierował go też do rosyjskiego premiera, szefów obu izb parlamentu, patriarchy Cyryla, sekretarza stanu tzw. Państwa Związkowego Białorusi i Rosji i przewodniczącego KC Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej.

Obchodzone 2 kwietnia święto przypomina o podpisaniu w 1996 r. przez Borysa Jelcyna i Aleksandra Łukaszenkę umowy „O utworzeniu Wspólnoty Rosji i Białorusi”. Równo rok później, 2 kwietnia 1997 r. podpisano umowę „O Związku Białorusi i Rosji”.

JW, belsat.eu wg belta.by

Zobacz też
Komentarze