Pierwsi lekarze z Białorusi i Ukrainy ze zgodą na pracę w „systemie uproszczonym”

 

Zdj. gov.pl

Pięcioro lekarzy z Białorusi i Ukrainy otrzymało zgodę na wykonywanie zawodu w Polsce w ramach tzw. systemu uproszczonego. Decyzje w tej sprawie wręczył im osobiście minister zdrowia.

– Do tej pory lekarze spoza Unii Europejskiej, którzy chcieli pracować na rzecz polskiego systemu opieki zdrowotnej mieli przed sobą różne bariery administracyjne – powiedział minister Adam Niedzielski w trakcie specjalnej konferencji prasowej. – Dlatego uprościliśmy dotychczasową procedurę uzyskania prawa wykonywania zawodu. Z końcem 2020 r. zostały przyjęte dwa akty prawne, które ułatwiły pracę w Polsce lekarzom lub lekarzom dentystom spoza terytorium państw członkowskich, jednocześnie gwarantując wysoką jakość leczenia Polaków.

Obecnie w Polsce funkcjonują 3 warianty ubiegania się o prawo wykonywania zawodu lekarza/lekarza dentysty w ramach systemu uproszczonego w zależności od uzyskanych kwalifikacji przez lekarzy i lekarzy dentystów poza UE. Lekarze, w ramach każdego z wariantów mogą pracować w Polsce na uproszczonych zasadach maksymalnie 5 lat.

Po tym okresie tracą uprawnienia, jeżeli nie spełnią wszystkich warunków kwalifikacyjnych, tak jak ma to miejsce w przypadku lekarza polskiego. Chodzi o dyplom ukończenia szkoły wyższej uznany za równoważny z dyplomem wydawanym przez polskie uczelnie (nostryfikacja lub Lekarski Egzamin Weryfikacyjny, staż podyplomowy uznany w Polsce przez Ministra Zdrowia za odbyty lub faktycznie odbyty w Polsce oraz Lekarski/Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy.

Łukaszenka: lekarze, którzy wyjechali do Polski, nie zostaną wpuszczeni z powrotem

Lekarz, który otrzymał prawo wykonywania zawodu w tzw. systemie uproszczonym, ma w Polsce status lekarza bez specjalizacji. Jego specjalizacja zdobyta w dotychczasowej karierze może zostać uznana dopiero, gdy lekarz posiada Prawo Wykonywania Zawodu o charakterze nieograniczonym.

Do 20 stycznia 2021 r. do Ministerstwa Zdrowia wpłynęło 46 wniosków (głównie z Białorusi i Ukrainy). 34 z nich dotyczy lekarzy, a 12 lekarzy dentystów. Pięć postępowań zostało zakończonych, a pozostałe wnioski są w trakcie analizy lub uzupełnienia.

Lekarze, którzy uzyskali dziś prawo wykonywania zawodu w trybie uproszczonym, to trzech Białorusinów – anestezjolog Wiktar Anikiewicz, Aleh Tafeluk – specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i chirurg Hleb Łuchanin oraz dwoje Ukraińców – urolog Dmytro Weryha i pediatra Ołena Huz. Wszyscy uzyskali tytuły specjalisty w swoich krajach.

Łukaszenka: Białoruś jest gotowa pomóc Polsce w leczeniu chorych na Covid-19

cez/belsat.eu

Wiadomości