Najważniejsze polsko-ukraińskie zabytki z lotu drona. WIDEO

Wideo

Pomiędzy czerwcem a listopadem 2018 r. powstała seria 100 krótkich filmów poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Wszystkie można teraz zobaczyć w internecie.

Projekt „Polska i Ukraina. Śladami dziedzictwa historycznego” został zrealizowany dzięki staraniom kilku instytucji zaangażowanych w rozwijanie dialogu pomiędzy dwoma narodami zamieszkującymi obszar dawnej Rzeczypospolitej. Uzyskał wsparcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP i jest realizowany przez Stowarzyszenie Integracja Europa-Wschód we współpracy z Instytutem Polskim w Kijowie. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, złożony z historyków, dziennikarzy i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Filmy powstały w trzech wersjach językowych (polskiej, ukraińskiej i angielskiej) i zostały opatrzone krótkimi opisami przygotowanym przez polsko-ukraiński zespół historyków. Jednym z głównych celów projektu jest zbudowanie dużego archiwum filmowego rejestrującego aktualny stan zachowania zabytków dawnej Rzeczpospolitej na Ukrainie. Projekt jest również przyczynkiem do organizacji konferencji historycznych, misji dziennikarskich i spotkań nt. historii dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Organizatorzy uważają też, że filmy mają zwrócić uwagę na zły stan wielu obiektów i potrzebę ich pilnej renowacji.

Filmy przedstawiają zabytki z lotu ptaka, a ich uzupełnieniem jest obszerna dokumentacja fotograficzna. Zdjęcia rozpoczęły się w czerwcu 2018 r. w jednym z najsłynniejszych miejsc związanych z kresową historią Rzeczypospolitej. Legenda Kamieńca Podolskiego zapisała się w dziejach polskiej wojskowości oraz literatury. Zdjęcia lotnicze pokazują, że wciąż jest to jedna z najlepiej zachowanych wielkich twierdz Rzeczypospolitej. Następnym punktem na mapie projektu był zamek w Chocimiu. Na filmach widzimy również zamek w Dubnie, ratusz w Buczaczu, kościół p.w. Bożego Ciała we Lwowie, klasztor w Sokalu, sobór w Poczajowie i wiele innych mniej znanych obiektów.

Wszystkie filmy dostępne są na stronie: www.pluazdrona.eu

Na Grodzieńszczyźnie zatrzymano „producenta” przemytniczych dronów

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze