Krytyczne wobec władz tytuły zniknęły z prenumeraty

Białoruska poczta (BiełPoczta) wykreśliła z katalogu prenumeraty na pierwszą połowę przyszłego roku: BiełGazetę, Komsomolską Prawdę na Białorusi, Narodną Wolę i Swobodnyje Nowosti Plus. Gazety te pisały otwarcie o represjach ze strony władz.

Prenumerata za pośrednictwem poczty była ważnym kanałem dystrybucji tych tytułów. Od końca sierpnia nie są bowiem one rozpowszechniane przez BiełPocztę i przez sieć państwowych kiosków BiełDruk, znanych także pod marką Biełsojuzpieczat.

Gazety te nie są też drukowane przez należące do władz drukarnie. Oficjalnym powodem jest awaria urządzeń. W związku z tym BiełGazeta i Swobodnyje Nowosti Plus wychodzą jedynie w internecie, a Komosmolskaja Prawda i Narodnaja Wola są drukowane w Rosji. Można je kupić w redakcji lub w dużych supermarketach. Nakład tej pierwszej spadł 5 – 10-krotnie.

Nowy numer Komsomołki wydrukowano w Rosji

pp/belsat.eu wg Nawiny

Wiadomości