Czaputowicz chce wzmocnić rolę Partnerstwa Wschodniego w Europie


Minister Jacek Czaputowicz podczas wizyty w Wilnie. Fot. Tymon Markowski / MSZ

W związku z 10-leciem Partnerstwa Wschodniego planujemy kampanię na rzecz podniesienia statusu tego formatu; proponujemy m.in. stworzenie sekretariatu PW oraz instrument monitorowania postępów państw we wdrażaniu reform – poinformował PAP szef MSZ Jacek Czaputowicz.

– Chcemy wykorzystać 10. rocznicę Partnerstwa Wschodniego, którego byliśmy współinicjatorem wraz ze Szwecją, do wzmocnienia świadomości w ramach UE dotyczącą sześciu państw, które są też częścią Europy. Jest to także okazja dla wzmocnienia przekazu, że UE jest otwarta oraz gotowa wesprzeć ich rozwój poprzez nowe programy w zakresie np. wymiany młodzieży – zapowiedział szef polskiej dyplomacji.

Jak zaznaczył w rozmowie z PAP, Polska chce w procesie podnoszenia statusu Partnerstwa wykorzystać doświadczenia dotyczące integracji europejskiej państw bałkańskich.

– Chcemy bardziej zinstytucjonalizować tę współpracę, tak, żeby państwa PW lepiej współpracowały ze sobą nawzajem; będziemy też dążyć do organizacji spotkań Unia Europejska-państwa PW na szczeblu ministrów – zapowiedział polityk.

Partnerstwo Wschodnie jest inicjatywą polsko-szwedzką; powstało w 2009 r. i jest częścią europejskiej polityki sąsiedztwa, obejmującej wschodnich sąsiadów Unii Europejskiej. Celem Partnerstwa Wschodniego jest pogłębienie więzi politycznych i integracji gospodarczej między UE a sześcioma krajami: Armenią, Azerbejdżanem, Mołdawią, Ukrainą, Gruzją i Białorusią.

Wśród propozycji Polski znajdzie się m.in. powołanie sekretariatu PW oraz tzw. prezydencji, w ramach której poszczególne państwa partnerskie miałyby współpracować z Unią Europejską. Polska proponuje też – jak mówił minister – stworzenie „nowego instrumentu, tzw. score-card, który pomagałby monitorować postępy państw PW we wdrażaniu oczekiwanych przez UE reform”.

Wśród propozycji przedstawionych przez Jacka Czaputowicza jest też dopuszczenie partnerów do udziału w niektórych spotkaniach UE, np. tych dotyczących współpracy handlowej oraz wyodrębnienie budżetu dedykowanego wsparciu implementacji umów o wolnym handlu przez państwa PW.

Dziedzictwo kulturowe krajów Partnerstwa Wschodniego na zdjęciach na Lotnisku Chopina

Polityk podkreślił też, że Polska, wbrew tendencjom części państw UE, opowiada się za utrzymaniem odrębności finansowania unijnej polityki sąsiedztwa – zarówno w wymiarze południowym, jak i wschodnim – od całości prowadzonej przez Wspólnotę polityki rozwojowej.

W ramach obchodów dziesięciolecia Partnerstwa Wschodniego w ostatnią środę Czaputowicz rozmawiał o znaczeniu tej inicjatywy z szefami delegatur UE z państw Partnerstwa w Kolegium Europejskim w Natolinie. Jak poinformował minister, rocznica Partnerstwa Wschodniego będzie przedmiotem rozmów unijnych szefów dyplomacji podczas planowanej na 8 kwietnia Rady ds. Zagranicznych w Luksemburgu.

Szef MSZ zadeklarował zarazem w rozmowie z PAP, że Polska pozostanie aktywna także we wspieraniu europejskich aspiracji państw Bałkanów Zachodnich.

Przypomniał w tym kontekście, że w dniach 11-12 kwietnia, w ramach polskiej prezydencji w dedykowanym tym krajom procesie berlińskim, w Warszawie odbędzie się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw zaangażowanych w proces, będące przygotowaniem do lipcowego szczytu tego formatu w Poznaniu.

Czaputowicz zapowiedział, że szczególnie istotnym przedmiotem rozmów w Warszawie będzie uporządkowanie relacji między państwami Bałkanów Zachodnich, w tym kwestia statusu Kosowa.

– Widzę oczekiwanie naszych unijnych partnerów dotyczące rozwiązania tych problemów; musimy wspierać państwa Bałkanów Zachodnich. Będziemy promować nasze doświadczenia, np. procesu zbliżenia między Polską a Niemcami czy między Niemcami a Francją; na pewno warto akcentować potrzebę współpracy młodzieży, wzajemne poznawanie kultury, rozwój infrastruktury i kontakty biznesowe – mówił minister.

Dobrym przykładem tego, jak można rozwiązywać kwestie sporne na Bałkanach Zachodnich jest – zdaniem szefa polskiej dyplomacji – „rozwiązanie wieloletniego sporu między Atenami a Skopje dotyczącego nazwy Macedonii”.

Czaputowicz poinformował jednocześnie, że kwietniowa wizyta szefa MSZ Niemiec Heiko Maasa w Warszawie będzie miała też charakter dwustronny. Po zakończeniu spotkania procesu berlińskiego szefowie dyplomacji Polski i Niemiec mają odbyć m.in. otwartą dyskusję na temat przyszłości Europy.

Białoruś chce zorganizować szczyt Partnerstwa Wschodniego w Mińsku

pj/belsat.eu wg PAP

Zobacz też
Komentarze