Cichanouskaja zapowiada nowe wybory i ograniczenie władzy prezydenta

Najpoważniejsza konkurentka Alaksandra Łukaszenki opublikowała swój program wyborczy. Swiatłana Cichanouskaja zapowiada w nim przeprowadzenie uczciwych wyborów prezydenckich oraz ewentualny powrót do konstytucji z 1994 roku.

Apeluje do Białorusinów, aby nie brali udziału w przedterminowym głosowaniu ponieważ dochodzi w nim najczęściej do fałszerstw wyborczych. Poprosiła by masowo przyszli do lokali wyborczych w głównym dniu głosowania, czyli 9 sierpnia.

– Im większa frekwencja, tym wyraźniejsze będą fakty fałszowania [wyborów]. Im większa frekwencja, tym trudniej ukraść wasz głos – podkreśla w swoim programie.

Następnym krokiem Swiatłany Cichanouskiej po wygranej ma być przygotowanie nowych demokratycznych wyborów prezydenckich. Skład Centralnej Komisji Wyborczej zostanie rozszerzony o 6 nowych niezależnych członków. Chciałaby też zmiany jej przewodniczącego.

Pokaż swój głos na zdjęciu! Niezależny pomysł na podliczenie wyników wyborów

Do komisji w lokalach wyborczych wejdą przedstawiciele wszystkich zainteresowanych partii politycznych, organizacji społecznych i kandydatów na prezydenta. Obecnie, są to najczęściej reprezentanci jednego zakładu pracy, czy szkoły. Mają pojawić się przezroczyste urny i transmisja głosowania online. Głosy mają być przeliczane w przejrzysty sposób. Głosowanie przedterminowe tylko w wyjątkowych przypadkach.

– Przyszłam do polityki nie po władzę, ale by odrodzić sprawiedliwość. Mój główny cel: przeprowadzić prawdziwe uczciwe wybory z udziałem różnych kandydatów – czytamy w programie.

Swiatłana Cichanouskaja zapowiada, że wraz z wyborami prezydenta przeprowadzi referendum przewidujące powrót do Konstytucji z 1994 roku, co oznaczałoby ograniczenie pełnomocnictw prezydenta i liczby kadencji. Ma nastąpić zwiększenie roli parlamentu i przeprowadzone nowe wybory parlamentarne.

Kandydatka przedstawiła też bardzo ogólny zarys polityki zagranicznej, w którym wyraźnie sugeruje zerwanie z zależnością od Rosji.

– Jesteśmy pokojowo nastawieni i będziemy przyjaźnić się ze wszystkimi, ale tylko w interesach naszego własnego kraju. Powinniśmy być równymi partnerami, a nie uzależnionymi od kredytowej i gazowej “igły” – podkreśla.

Swiatłana Cichanouskaja zapowiada też rozwój edukacji po białorusku, w tym założenie Narodowego Uniwersytetu, gdzie będzie to główny język wykładowy.

Chce też zwiększenia roli samorządów.

Białoruski bunt jest kobietą

pp/belsat.eu

Wiadomości