Białoruscy obrońcy praw człowieka żądają zapewnienia prawa do zgromadzeń


Centrum Obrony Praw Człowieka „Wiasna” ostrzega, że obecne regulacje prawne ograniczają te prawa.

Centrum przypomina, że 25 marca organizatorzy tradycyjnego „Szlaku Czarnobylskiego” w Mińsku musieli go odwołać, ponieważ nie byli w stanie zapłacić za zgodę na jego przeprowadzenie. Kwota ta, przewidująca pokrycie wydatków na zapewnienie porządku przez milicję oraz usługi pogotowia ratunkowego i miejskich służb komunalnych, wyniosła ponad 5,7 tys. rubli, czyli ok. 10 tys. zł.

Wiadomości
Po raz pierwszy od 30 lat przez Mińsk nie przejdzie przeciwatomowy „Szlak Czarnobylski”
2019.04.25 15:11

Wkrótce potem przedstawiciele niezależnych związków zawodowych z tych samych powodów zrezygnowali ze zorganizowania obchodów 1 maja. A za odmowę opłacenia tych wydatków za już przeprowadzoną manifestację z okazji Dnia Wolności (z 24 marca) jej organizatorzy stanęli przed sądem i zostali na grzywny – za naruszenie zasad organizacji imprez masowych.

Obrońcy praw człowieka zauważają też, że działanie obecnej redakcji postanowienia Rady Ministrów nr 49 rozpowszechnia się nawet na zgromadzenia religijne, które są tradycyjnie organizowane przez przedstawicieli różnych wyznań.

– Ograniczanie takich zgromadzeń prowadzi też do ograniczenia swobód religijnych – podkreśla „Wiasna”.

Wiadomości
Katolicy z Grodna nie pójdą do Matki Boskiej Jasnogórskiej. Bo musieliby zapłacić za ochronę milicji
2019.04.27 17:58

W związku z tym obrońcy praw człowieka wzywają rząd do wycofania z obiegu prawnego postanowienia nr 49 „O zatwierdzeniu zasad opłaty usług dotyczących ochrony ładu publicznego udzielanych przez organy spraw wewnętrznych, wydatków związanych ze świadczeniami medycznymi i sprzątaniem terenu po przeprowadzeniu na nim imprezy masowej”. A od parlamentu – wprowadzenia zmian do ustawy o zgromadzeniach, które odpowiadałyby standardom międzynarodowym w zakresie obrony praw człowieka.

Apelują też władz Białorusi, aby zagwarantowały one obywatelom możliwość korzystania z prawa do pokojowych zgromadzeń i wyrażania własnej opinii oraz zaprzestały praktyki karania obywateli za korzystanie ze swoich swobód konstytucyjnych.

sk, cez/belsat.eu

Aktualności