Album renesansu. 25 ksiąg Skaryny w jednym tomie


Franciszek Skaryna był filozoem, lekarzem, artystą, ale przede wszystkim tłumaczem i drukarzem, który w 1517 roku wydał pierwszą książkę w języku słowiańskim – po starobiałorusku. Na Białorusi zachowała się niewielka cząstka dziedzictwa Franciszka Skaryny. Białoruskie Muzeum Narodowe nadrabia ten brak, wydając wszystkie dzieła renesansowego drukarza w jednym tomie.

Elegancki album z mnóstwem ilustracji nazywa się „Światowe dziedzictwo Franciszka Skaryny, bo książki pierwszego drukarza Białorusi rozrzucone są po całej Europie. Naukowcy nie mogą dokładnie oszacować ich liczby, ale wiemy dziś o 519 egzemplarzach, z których większość znajduje się w zbiorach Rosji. Na Białorusi jest tylko dziesięć dzieł humanisty. Album w fascynujący sposób opowiada i pokazuje historię każdej z książek, mówi jej redaktor i kompilator Aleś Susza:

-Przeprowadziliśmy gruntowne badania naukowe, które zajęło kilka lat naszej pracy, znaleźliśmy i szczegółowo opisaliśmy każdą książkę ze zbiorów Białorusi, Rosji, Ukrainy, Litwy, Polski, Słowenii, Niemiec, Danii, Brytanii, czyli praktycznie z całej Europy.

Przeczytaj także:

Album pomaga zrozumieć całe światowo znane dziedzictwo Skaryny, które kryje jeszcze wiele zagadek. Dlatego został wydany w trzech językach: białoruskim, rosyjskim i angielskim. Aleś Susza podkreśla autentyczność wyglądu wszystkich skarynowskich książek:

– Unikatowe i pierwsze wydanie albumowe pokazuje literackie dziedzictwo pierwszego drukarza takim, jakie ono jest: w kawałkach, fragmentach, na porwanych stronach, poprzeplatane z innymi książkami, zmęczone czasem, wyblakłe, w najdziwniejszych kompilacjach.

Książka wyszła w wydawnictwie Biełaruskaja Encykłapedyja na zamówienie Ministerstwa Informacji i niedawno wygrała grand-prix Międzynarodowego Konkursu Krajów Wspólnoty Niepodległych Państw „Sztuka książki 2017”.

W tym roku na Białoruś przyjadą oryginały niektórych skarynowskich druków – 14 września w ramach Międzynarodowego Kongresu, zorganizowanego w ramach obchodów pięćsetlecia białoruskiego druku, otwarta zostanie wielka wystawa, na której po raz pierwszy będą prezentowane książki Skaryny z kilku krajów.

W programie także:

Nazywał siebie opowiadaczem. Setne urodziny Janki Bryla.

Ukraińskie doświadczenie samoorganizacji artystycznej dla niepodległości.

Eni-beni-ryki-taki… Festiwal zapomnianych zabaw w Mińsku

Alaksandra Dorskaja, Wolha Hardziejczyk, Biełsat

Zobacz też
Komentarze