Abp Tadeusz Kondrusiewicz: „Wyrzec się pychy, zwyciężyć samego siebie”


abp Tadeusz Kondrusiewicz

Zwierzchnik Kościoła Katolickiego na Białorusi, metropolita mińsko-mohylewski zwrócił się z listem pasterskim do wiernych.

W imieniu białoruskiego episkopatu metropolita przypomniał, że obecnie nastały szczególne czasy dla Kościoła. Z jednej strony „świat stara się zepchnąć wiarę chrześcijańską na obrzeża życia społecznego”, a z drugiej – widać „wiele znaków objawienia się Ducha Świętego” – podkreśla arcybiskup.

Ludzie w XXI wieku boją się wyjść poza ramy „stylu i mody”, wskutek czego chrześcijanie godzą się z rozwodami, aborcjami, eutanazją, sztucznym zapłodnieniem, związkami homoseksualnymi i innymi anomaliami duchowymi”. W życiu duchowym pojawił się „fenomen poprawności politycznej”, kiedy nie mamy, a może nie chcemy mieć własnego zdania na tę czy inną kwestię moralną” – zwraca uwagę metropolita. Aby pokonać te lęki, należy zawierzyć się Chrystusowi, a w tym celu „wyrzec się pychy, zwyciężyć samego siebie”.

Arcybiskup ubolewa, że świat zbyt martwi się kryzysem finansowym, chociaż znacznie wyraźniej widać kryzys kulturowy i duchowy. Skutkuje on m.in. tym, że coraz więcej młodych ludzi żyje bez ślubu, a co piąte dziecko na Białorusi wychowuje się w niepełnej rodzinie.

„Nasze czasy to również czas niebezpiecznych uzależnień od gier hazardowych i komputerowych, zakupów, Internetu, alkoholizmu, narkomanii, chaotycznego życia seksualnego. Na tym tle brakuje programów, które kształtowałyby sumienie człowieka i rozpowszechniały takie wartości duchowe jak modlitwa, dobroczynność, miłosierdzie, pracowitość, odpowiedzialność, ofiarność – wylicza zwierzchnik Kościoła Katolickiego na Białorusi. – Najniebezpieczniejszym zagrożeniem dla chrześcijaństwa jest obojętność religijna chrześcijan”.

Metropolita wzywa więc:

„Białorusi, nie bój się uznać w Chrystusie Syna Bożego, przyjmij Go i powierz się mu! On swoją miłością zaleczy twoje rany, doprowadzi do tak potrzebnego nam cudu jedności i uczyni cię nową i szczęśliwą!”

cez, belsat.eu/pl wg catholic.by

Zobacz też
Komentarze