W Walentynki Łukaszenka spotyka się z…KGB


Białoruski prezydent wezwał na spotkanie szefów białoruskiego KGB, by omówić efekty wytężonej pracy pracowników organów w 2012 r. Służba prasowa KGB z tej okazji informuje o sukcesach funkcjonariuszy.

W 2012 r. przerwano działalność 23 szpiegów oraz odkryto 33 przypadki werbowania białoruskich obywateli. W ubiegłym roku za szpiegostwo na rzecz wywiadu jednego z państw NATO skazano na 7 lat Białorusina, który „sprzedawał informację o potencjale obronnym państwa”.

W tym roku priorytetem KGB będzie zapewnienie bezpieczeństwa podczas jesiennych wyborów parlamentarnych i obrona ustroju konstytucyjnego kraju. Organy będą starały się zapobiegać „wymuszeniu zmiany politycznego kursu przez siły zewnętrzne”.

Komitet Bezpieczeństwa Państwowego zamierza chronić również ekonomiczne interesy kraju – zapewniając „ochronę kontrwywiadowczą najważniejszych programów państwowych oraz wykonaniu poleceń prezydenta. Razem z lokalnymi organami władzy zostaną zlokalizowane „ogniska niestabilności”.

Jako główną zasługę KGB poczytuje sobie ochronę kraju przed „stoczeniem się w obszar politycznego i ekonomicznego chaosu”, co w związku z ubiegłoroczną sytuacją było „nieprostym zadaniem”.

Najbardziej negatywnym czynnikiem wpływającym na sytuację w ub. r. były, zdaniem służb, „poważne przypadki ingerowania z zewnątrz w sprawy Republiki Białoruś i wywieranie nacisku na władze”. Organy zaniepokojone są również działaniami „liderów radykalnych grup politycznych”, którzy usiłują wywołać masowe akcje protestu, również poprzez sieci społecznościowe. Ma do tego dążyć „piąta kolumna”, która pasożytuje na „okresowych trudnościach w sferze społeczno-ekonomicznej” i wzmaga falę kryzysowej histerii.

Jednak, jak podkreśla komunikat organów – „białoruski naród, nie zważając na starania piątej kolumny i zagranicznych sponsorów zademonstrował po raz kolejny swoja mądrość”.

Biełsat
WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze