Barack Obama przedłużył sankcje wobec Białorusi.


Prezydent USA przedłużył o rok sankcje wobec białoruskich urzędników, wprowadzone w czerwcu 2006 r. Według rzecznika prasowego Białego Domu powodem sankcji są „nadzwyczajne zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych”.

Zagrożenia te, zdaniem amerykańskich władz, wynikają z działań „poszczególnych członków białoruskiego rządu, którzy niszczą demokratyczne procesy lub instytucje i łamią prawa człowieka”. Zdaniem Departamentu Stanu na Białorusi mają miejsce: „represje polityczne, areszty i znikanie ludzi, korupcja – niewłaściwe gospodarowanie majątkiem państwowym i nadużywanie władzy.”

Prezydent Obama zwrócił uwagę na przemoc, jakiej poddani zostali pokojowi demonstranci, którzy wyszli na ulice, by bronić swojego wyboru. Prezydent przypomniał o prześladowaniach i uwięzieniu opozycyjnych kandydatów, stosowaniu represji przeciwko niezależnym mediom oraz obywatelom aktywnym w czasie kampanii wyborczej na Białorusi w grudniu 2010. „Wszystko to pokazuje nam, że władze Białorusi robią krok do tyłu na drodze do demokratycznej formy rządzenia i poszanowania praw człowieka” – powiedział prezydent USA.

W 2006 r. USA poinformowały o zamrożeniu znajdujących się na terenie USA aktywów 10 przedstawicieli białoruskich władz: Aleksandra Łukaszenki, Wiktara Łukaszenki (syna i asystenta prezydenta w sprawach bezpieczeństwa narodowego), Lidii Jarmoszyny (przewodniczącej Centralnej Komisji Wyborczej), Wiktara Haławanawa (Ministra Sprawiedliwości), Wiktara Szejmana (asystenta prezydenta do zadań specjalnych), Dzmitrija Pauliczenki (byłego dowódcy oddziału sił specjalnych), Stepana Sucharenki (byłego szefa KGB), Aleksandra Zimouskaha (byłego przewodniczącego białoruskiej krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), Władimira Naumowa (byłego Ministra Spraw Wewnętrznych), Natalli Piatkiewicz (byłej zastępczyni szefa Administracji Prezydenta). Amerykańskie firmy otrzymały również zakaz podpisywania umów z wyżej wymienionymi ludźmi.

Biełsat

www.beslat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze