Licealiści z Podlasia napisali maturę z białoruskiego

135 uczniów z dwóch liceów z białoruskim językiem nauczania: w Bielsku Podlaskim i Hajnówce napisało dziś maturę z tego języka. To wieloletnia tradycja w tych szkołach i egzamin obowiązkowy dla uczniów tych szkół.

W II Liceum z Białoruskim Językiem Nauczania im. Bronisława Taraszkiewicza w Bielsku Podlaskim egzamin napisało 61 uczniów. Osiem osób było zwolnionych bo są laureatami i finalistami olimpiady języka białoruskiego, a więc mają zdany ten egzamin na poziomie rozszerzonym – poinformował dyrektor Andrzej Stepaniuk.

W II LO z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce egzamin napisały 74 osoby, z egzaminu zwolnionych było 12 olimpijczyków. Oba te licea to szkoły z tradycjami, ważne dla mniejszości białoruskiej w Podlaskiem.

Zdj. bialorushajnowka.pl

Egzamin z języka mniejszości narodowej ma taką samą konstrukcję jak pisemna matura z języka polskiego. Maturzyści odpowiadali na pytania do tekstu publicystycznego (Eugeniusz Wappa „W puszczy siła”, Juryj Chłaponin „Język i świadomość narodowa”). W części związanej z wypracowaniem znalazł się temat: W czym znajduje się sedno więzi człowieka z małą ojczyzną na podstawie fragmentu poematu Jakuba Kołasa „Nowa ziemia” i wybranych tekstów kultury lub analiza wiersza – także Jakuba Kołasa – „Ojczyste obrazy”.

Maturzyści z Bielska Podlaskiego pozytywnie oceniali egzamin. Dominika powiedziała, że matura z białoruskiego to możliwość poznania kultury białoruskiej, a punkty z tego egzaminu są na niektórych uczelniach dodatkowymi przy rekrutacji. Sama wybrała akurat studia na politechnice, więc tam raczej to nie pomoże, ale uważa, że znajomość białoruskiego może zaprocentować w przyszłości przy szukaniu pracy. Maturę zdawał także Patryk, który uczył się tego języka od pierwszej klasy szkoły podstawowej i chciał to kontynuować. Oboje mówią o bardzo dobrej atmosferze w bielskim liceum.

„Białoruskie Dyktando” w Białymstoku

 

Dyrektor Stepaniuk wyraził zaś nadzieję, że mimo trudnego, „ciężkiego” roku zdalnej nauki, udało się dobrze przygotować uczniów do matury. Zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministerstwa edukacji, w szkole były organizowane konsultacje dla maturzystów, były próbne matury, także Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała próbny arkusz maturalny z języka białoruskiego.

– To wszystko odbywało się w szkole, oczywiście z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych, ale – to przy każdym przedmiocie można powiedzieć – jest duży znak zapytania ze względu na to, że jednak tego kontaktu bezpośredniego z uczniem zabrakło – podkreślił Stepaniuk.

Ubolewa on, że z roku na rok, spada liczba uczniów w tej szkole i jest to „dość smutne”. Jego zdaniem ma na to na pewno wpływ niż demograficzny. Także to, że uczniowie wybierają naukę w innych, większych ośrodkach, ale też następujące procesy asymilacji mniejszości białoruskiej – jak to określił – „wtapiania się w większość”.

– Staramy się zachęcić jak najbardziej tych, którzy przychodzą i dodatkowo jeszcze chcą poznawać język, kulturę i literaturę białoruską – powiedział Stepaniuk.

„Białoruska” wioska pod Białymstokiem

Dyrektor podkreśla też, że większość uczniów w szkole to polskojęzyczna młodzież, która także w domu posługuje się językiem polskim, nie białoruskim.

– Coraz trudniej jest przekonać młodych ludzi do tego, żeby jeszcze zechcieli zajmować się swoją przeszłością, swoją tożsamością, nie ukrywam. To jest duży ból. Myślę, że nie tylko szkół, nie tylko mniejszości białoruskiej, ale chyba wielu mniejszości – zauważył Stepaniuk.

Polscy Białorusini namawiają do deklarowania swojej narodowości w Spisie Powszechnym

Stabilną liczbą uczniów może pochwalić się II Liceum z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce. Co roku udaje się tam zebrać uczniów do trzech klas w roczniku – przypomniał dyrektor tej szkoły Igor Łukaszuk. W szkole tej są też klasy, w których część przedmiotów jest nauczana w dwóch językach: polskim i białoruskim.

Mówiąc o dzisiejszym egzaminie maturalnym dyrektor przypomniał, że „były też konsultacje, pomoc dla uczniów, by do matury przygotowali się jak najlepiej”.

Zdj. bialorushajnowka.pl

cez/belsat.eu wg PAP

Wiadomości