252 osoby przystąpią do egzaminu maturalnego z języka białoruskiego


Maturę w całej Polsce zdaje w tym rokublisko 334 tys. abiturientów. Część pisemna egzaminu rozpoczęła się w 5 mają i potrwa do 23 maja.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo: język polski, matematykę, język obcy i wybrany przedmiot (lub kilka przedmiotów – do sześciu).

Wszyscy maturzyści muszą zdać dwa obowiązkowe egzaminy ustne – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Egzaminy przeprowadzane będą w szkołach przez nauczycieli.

Abiturienci ze szkół dla mniejszości narodowych mają jeszcze obowiązkowe egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego: 252 osoby przystąpią do egzaminu z białoruskiego, 72 z ukraińskiego i 27 z litewskiego.

Maturzyści z klas dwujęzycznych będą zdawać egzaminy w językach obcych.

KR/Biełsat/pap

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze