Duma Państwowa zarejestrowała projekt ustawy o przyłączeniu Krymu do FR


Jeżeli w pewnym kraju brak „efektywnych suwerennych władz”, które nie są w stanie obronić własnych obywateli to cześć tego państwa może zostać przyłączona do Federacji Rosyjskiej na prawach nowego subiekta Federacji, głosi dokument.

Ustawa przewiduje „dołączenie” subiekta „zgodnie z wynikami referendum przeprowadzonego według prawa obcego państwa na terenie tej części, która ma być przyłączona, jeżeli pytanie o jej przyłączeniu do FR było rozpatrzone pozytywnie oraz jeżeli z wnioskiem o przyłączenie oficjalnie zwróciły się władze tej części obcego państwa”.

W sytuacji przyłączenia do Federacji Rosyjskiej części obcego państwa będzie nadany status republiki, kraju, obwodu, obwodu autonomicznego lub okręgu autonomicznego.

W przypisach projektu ustawy otwartym tekstem mówi się o Krymie, przy tym ukraińska Konstytucja nie zawiera pojęcia „referendum lokalne” tylko „Referendum Ogólnoukraińskie”.

Podporządkowany Rosji samomianowany rząd Krymu oświadczył, że nie zamierza przejść pod jurysdykcję Rosji, żąda jedynie poszerzenia autonomii.

KR/MJ/Biełsat za unian.net

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze