W Mińsku rozpoczęło się spotkanie premierów WNP


W stolicy Białorusi rozpoczęło się spotkanie premierów poradzieckich republik wchodzących do Wspólnoty Niepodległych Państw. Szefowie rządów państw członkowskich WNP omówią między innymi współpracę w dziedzinie technologii komputerowych, nanotechnologii, lotnictwa i kosmonautyki. Dyskutowany ma być również projekt porozumienia o koordynacji międzypaństwowej współpracy w dziedzinie wykorzystania energii atomowej w celach pokojowych.

Zaplanowano dwustronne rozmowy szefów rządów, między innymi premierów Rosji i Białorusi, Dmitrija Miedwiediewa i Michaiła Miaśnikowicza.

Jak się oczekuje, jednym z jego wyników ma być podpisanie memorandum o współdziałaniu Ukrainy i Kirgistanu z Euroazjatycką Komisją Gospodarczą – organem roboczym Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu.

Ustalenia o podpisaniu memorandum zapadły 29 maja w Astanie. Wtedy prezydenci Rosji, Białorusi i Kazachstanu wsparli zamiar Kirgistanu dołączenia się do Euroazjatyckiej Komisji Gospodarczej i dążenie Ukrainy do uzyskania w tej Komisji statusu obserwatora.

Euroazjatycka Komisja Gospodarcza jest najważniejszym organem roboczym Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu. W praktyce może to doprowadzić do nadania w przyszłości Ukrainie statusu obserwatora w Unii Celnej Rosji, Białorusi i Kazachstanu, która ma transformować się w Unię Euroazjatycką.
W zamyśle Moskwy będzie ona lokomotywą współpracy poradzieckich republik skupionych we Wspólnocie Niepodległych Państw. Dla Ukrainy może jednak oznaczać oddalenie perspektywy integracji europejskiej.

Spotkanie premierów państw członkowskich WNP odbywa się w oddanym niedawno do użytku mińskim hotelu „Prezydent”. Delegacje również zakwaterowano w tym hotelu w celu ułatwienia prowadzania rozmów i konsultacji.

KR/Biełsat/IAR

Zobacz też
Komentarze