Wjazd do strefy czarnobylskiej na Radunicę bez przepustek


Białorusini mogą od soboty aż do przypadającej we wtorek Radunicy – dnia pamięci zmarłych obchodzonego dziewięć dni po prawosławnej Wielkanocy – odwiedzać bez przepustek cmentarze położone w strefie skażonej po katastrofie czarnobylskiej.
Aby odwiedzić cmentarze na terenie obwodu mohylewskiego i homelskiego na wschodzie kraju, wystarczy przez najbliższe dni okazać dowód tożsamości oraz – w razie jazdy samochodem – dokumenty pojazdu. Czas przebywania w strefie jest jednak ograniczony do godz. 17.

Wszyscy wjeżdżający na te tereny otrzymają pisemną informację o środkach prewencyjnych i zasadach bezpieczeństwa, w tym zasadach postępowania w warunkach podwyższonego promieniowania.

Jak powiedziała przedstawicielka Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Swiatłana Nawikawa, na dni poprzedzające Radunicę oraz sam dzień tego święta przypada szczyt odwiedzin cmentarzy położonych w strefie czarnobylskiej, których jest ponad 200. Co roku przyjeżdża na nie z różnych zakątków Białorusi i z zagranicy do 12 tys. osób, które były zmuszone opuścić swoje rodzinne strony z powodu katastrofy w Czarnobylu.

Białoruś była państwem, które najbardziej ucierpiało na skutek wybuchu w Czarnobylu 26 kwietnia 1986 r. Napromieniowaniu uległo 23 proc. jej obszaru, na którym mieszkało 1,8 mln osób, czyli 19 proc. ludności. Z najbardziej skażonej strefy wysiedlono ponad 130 tysięcy osób.

W ostatnich latach władze białoruskie skreśliły około tysiąca miejscowości z listy obszarów, na których istnieje niebezpieczeństwo podwyższonego promieniowania.

KR/Biełsat/PAP

www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze