Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi, Litwie i Ukrainie


Katedra Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UŁ w dniu 20 maja 2013 r. zaprasza na konferencję na temat: „Realizacja praw mniejszości polskiej na Białorusi, Litwie, Ukrainie i w Czechach oraz mniejszości białoruskiej, litewskiej, ukraińskiej i czeskiej w Polsce„.

Obrady toczyć się będą w Sali Rady Wydziału Prawa i Administracji UŁ, przy ul. Kopcińskiego 8/12. Szczegóły konferencji znajdują się tu.

KR/Biełsat

Zobacz też
Komentarze