Białoruś: Wiceminister energetyki zdymisjonowany


Premier Białorusi zdymisjonował Eduarda Taupiańca, wiceministra energetyki. To efekt krytyki działalności resortu przez prezydenta Aleksandra Łukaszenkę.
Prezydent Białorusi krytykował ministerstwo energetyki za niską cenę eksportowanej energii i brak przejrzystości przy ustalaniu taryf na prąd. „Energetycy stworzyli państwo w państwie. To jakaś niezależna organizacja z elementami mafii i bandytyzmu” -mówił Łukaszenka na naradzie resortowej. Prezydent zwrócił uwagę na to, że w ciągu ostatnich trzech lat wydał ministerstwu energetyki 40 poleceń, ale tylko 28 zostały wykonane.

Z kolei Aleksander Jakobson, szef Komitetu Kontroli Państwowej zauważył, że na Białorusi energia elektryczna sprzedawana przedsiębiorstwom jest znacznie droższa niż na przykład w Polsce czy Rosji. W rezultacie przedsiębiorstwa rezygnują z kupna prądu dostarczanego przez sieci elektryczne i budują własne mini- elektrownie.

KR/Biełsat za IAR
www.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze