Nuncjusz papieski w Dziady pomodli się za ofiar totalitaryzmu


Nuncjusz Watykanu na Białorusi Claudio Gugerotti odwiedzi podmińskie miejsca kaźni tysięcy ofiar największych reżimów totalitarnych XX wieku.

W piątek 2 listopada Kościół katolicki obchodzi Dzień Zaduszny. Tego dnia Claudio Gugerotti weźmie udział w nabożeństwie w mińskim kościele św. Szymona i Heleny. Rano w piątek złoży kwiaty przy pomniku przy Małym Traściańcu i na uroczysku Kuropaty. Nuncjusz papieski pomodli się za wszystkich Białorusinów, którzy stali się ofiarami represji.

W Traściańcu w czasach II wojny światowej znajdował się jeden z największych nazistowskich obozów koncentracyjnych na terenie Wschodniej Europy, gdzie zginęło ponad 200 000 osób. Jeńców rozstrzeliwano w długich rowach, po czym zakopywano i jeżdżono po nich ciągnikiem gąsienicowym.

W Kuropatach w latach 1937-1941 przez NKWD zostały zabite dziesiątki tysięcy osób. Masowe groby zbadał archeologicznie Zianon Paźniak, po raz pierwszy w 1988 roku. Z badań wynika, że w tym miejscu spoczywa około 250 tysięcy ludzi zamordowanych z rozkazu Józefa Stalina. W miejscu kaźni stalinowskiej obecne władze Białorusi dotychczas nie postawiły oficjalnego pomnika.

Pod koniec września Claudio Gugerotti odwiedził w więzieniach część białoruskich więźniów politycznych, po czym przekazał informację o nich do Watykanu. Z podobnym krokiem nigdy nie wystąpiła miejscowa Cerkiew prawosławna, kierowana przez metropolitę Filareta, który blisko współpracuje z administracją Aleksandra Łukaszenki i ze zwierzchnikami Cerkwi rosyjskiej w Moskwie.

Biełsat

WWW.belsat.eu/pl

Zobacz też
Komentarze