Skazano 4 uczestników studenckiego spotkania

Zgromadzeni w piątek w mińskim klubie biznesowym Imaguru, między innymi, przedstawiciele organizacji studenckich, mieli zamiar założyć Ligę Zrzeszeń Studenckich. Spotkanie zostało rozbite przez funkcjonariuszy, którzy zatrzymali niemal wszystkich.

W aresztach znalazło się ponad 30 osób. Niemal wszyscy zostali wypuszczeni z komisariatu po przeprowadzeniu z nimi „rozmów profilaktycznych”. Nie spisywano protokołów, co ma znaczenie w przypadku ewentualnego kolejnego zatrzymania, gdy kara mogłaby być już wyższa.

Czworo studentów pozostało jednak w aresztach. Dziś odbyły się ich procesy. Wszyscy zostali skazani na kary od 14 do 15 dni więzienia za „niepodporządkowanie się żądaniom przedstawicieli władz”.

Białoruska gwiazda rocka z zakazem występu w Mińsku

Liga Zrzeszeń Studenckich miała być organizacją wchodzącą w skład Wolnego Związku Zawodowego. Jej członkami mieli być przedstawiciele organizacji studenckich z 7 mińskich uczelni. Planowano wybrać kierownictwo, przyjąć program i omówić plany działań. Celem nowej organizacji miała być obrona praw studentów.

Po sfałszowanych wyborach prezydenckich w sierpniu władze rozpoczęły represje na uczelniach wobec sprzeciwiających się reżimowi studentów i wykładowców.

Aresztowani działacze Zrzeszenia Białoruskich Studentów zostali uznani za więźniów politycznych

pp/belsat.eu wg Nawiny

Wiadomości