Białoruskie KGB przeszukało m.in. mieszkania filozofa i socjolog. Zostali zatrzymani

Funkcjonariusze przyszli dziś do białoruskiego filozofa, metodologa i politycznego komentatora Uładzimira Mackiewicza oraz socjolożki Tacciany Wadałażskiej. Po przeszukaniu zostali oni zabrani przez funkcjonariuszy.

Według Centrum Obrony Praw Człowieka Wiasna przeszukanie odbyło się również w mieszkaniu Ułada Wialiczki, współpracownika Mackiewicza. Kagiebiści mieli zabrać cały sprzęt elektroniczny.

Jego żona poinformowała portal Mediazona, że został zabrany do Komitetu Śledczego. Alenie Wialiczce udało się ustalić, że przeszukanie odbywa się na podstawie od razu 17 artykułów karnych dotyczących: podżegania do nienawiści, zniesławienia, zniewagi, kradzieży, oszustwa, kradzieży pojazdu, umyślnego niszczenia cudzej własności, organizacji lub udziału w masowych zamieszkach, umyślnego blokowania transportu, nielegalnego obrotu środkami odurzającymi, chuligaństwa, organizowania lub udziału w akcjach rażąco naruszających porządek publiczny, nieuprawnionego dostęp do informacji komputerowych, stawiania oporu milicji, przemocy lub groźby użycia przemocy wobec funkcjonariuszy, wezwań do działań zagrażających bezpieczeństwu narodowemu, obrazy prezydenta.

Żonie Ułada Wialiczki udało się spisać artykuły, na podstawie których przeszukano mieszkanie małżeństwa. Zdj. Mediazona

Przeszukanie odbyło się też u socjolog Tacciany Wadałażskaj, koordynatorki Uniwersytetu Latającego. Następnie została zatrzymana na 10 dni w ramach sprawy karnej i przebywa w mińskim areszcie śledczym przy ul. Akreścina.

Tacciana Wadałażskaja. Zdj. The Village Беларусь/Telegram

W Wołkowysku siły bezpieczeństwa zatrzymały wiceprzewodniczącego partii Białoruski Front Narodowy Jurasia Mielaszkiewicza. Poinformował o tym na Facebooku przez p.o. lidera partii Wadzim Saranczkowa. Nie są znane przyczyny zatrzymania polityka

jb/ belsat.eu

 

Tagi: areszt KGB

Wiadomości