Przesunięty koniec prac nad raportem ws. lądowania samolotu Ryanair w Mińsku

Zespół prowadzący dochodzenie w sprawie wymuszonego lądowania samolotu Ryanair w Mińsku dopiero 13 września, o 10 dni później niż planowano, przedstawi najnowsze ustalenia w tej sprawie Radzie Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO).

Ostateczne wyniki dochodzenia i konkluzje są spodziewane w listopadzie.

– 13 września zespół ds. ustalenia faktów w sprawie lotu Ryanair FR4978, kierowany przez Sekretariat ICAO, przedstawi Radzie ICAO drugą aktualizację. W oczekiwaniu na otrzymanie dalszych informacji od krajów–stron wyniki dochodzenia i konkluzje są obecnie spodziewane w listopadzie , podczas 224. sesji Rady – poinformowało ICAO.

Łukaszenka uziemił samolot Ryanair, by aresztować dziennikarza

Pod koniec maja Rada ICAO podjęła decyzję o przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie wymuszonego przez Białoruś lądowania samolotu linii Ryanair w Mińsku. Władze białoruskie aresztowały wówczas dziennikarza Ramana Pratasiewicza, który był na pokładzie samolotu.

Rada ICAO wyraziła „poważne obawy” i postanowiła przeprowadzić tzw. dochodzenie ustalające fakty (fact finding investigation), wykorzystując w tym celu art. 55 Konwencji Chicagowskiej. Stanowi on, że Rada może „badać na żądanie któregokolwiek Państwa, będącego stroną umowy, każdą sytuację mogącą wywołać możliwe do usunięcia przeszkody w rozwoju międzynarodowej żeglugi powietrznej i po przeprowadzeniu takiego badania ogłaszać sprawozdania, jakie może uznać za pożądane”.

Nasza Niwa: dyspozytor, który zawrócił samolot Ryanair do Mińska, uciekł z Białorusi

Dochodzenie prowadzi Sekretariat ICAO. Specjaliści prowadzący dochodzenie mogą występować o przekazanie wszelkich informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania.

Po decyzji Rady ICAO oficjalne wnioski o przekazanie informacji zostały wystosowane do krajów bezpośrednio związanych z tym wydarzeniem: Białorusi i Polski, a także do Grecji, Irlandii, Litwy i Szwajcarii.

ICAO to organizacja powołana na podstawie przyjętej w grudniu 1944 r. i obowiązującej od 1947 r. Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Spory dotyczące lotnictwa cywilnego rozpatruje Rada ICAO. ICAO jest agendą ONZ, jej celem jest zapewnianie współpracy państw członkowskich. W Radzie ICAO podczas każdej trzyletniej kadencji są przedstawiciele 36 państw członkowskich wybranych przez Zgromadzenie ICAO. Polska nie jest obecnie członkiem Rady.

Dziennikarka do Pratasiewicza: Nie wierzę w pana słowa, współczuję panu

Pratasiewicz to współtwórca i były redaktor kanału Nexta, uznanego przez władze białoruskie za „ekstremistyczny”. Jego samego władze nazywały wcześniej „terrorystą”. Był ścigany przez prawo oraz wpisany na listę „osób zaangażowanych w terroryzm”.

pp/belsat.eu wg PAP

Wiadomości