Litwini coraz rzadziej podróżują na Białoruś


Po zamknięciu przejść granicznych Raigardas (Przewałka po stronie białoruskiej) i Lavoriškės (Katłouka) liczba obywateli Litwy odwiedzających Białoruś spadła o 73 procent – podał litewski rząd.

Według oficjalnych statystyk Litwini przekroczyli białoruską granicę 129 087 razy w okresie marzec-kwiecień 2023 roku, w porównaniu do 33 917 razy w tym samym okresie w tym roku.

Zmniejszyła się również liczba osób przekraczających granicę białorusko-litewską w obu kierunkach – o 48 procent. W ubiegłym roku zarejestrowano 659 793 takich przekroczeń, podczas gdy w tym roku jest ich prawie o połowę mniej – 341 680.

Granicę białorusko-litewską przekracza mniej pojazdów towarowych – o 60 procent. W marcu-kwietniu 2023 roku zarejestrowano 80 268 przekroczeń granicy, w tym roku – 31 745.

Wiadomości
Litwa może wysłać niebojową misję wojskową na Ukrainę
2024.05.08 10:24

Przejścia graniczne zostały zamknięte przede wszystkim w celu ochrony obywateli Litwy przed wpływem białoruskich służb bezpieczeństwa, prowokacjami i agresywnymi działaniami reżimu Alaksandra Łukaszenki, który „wielokrotnie pokazywał, że obywatele Litwy podróżujący na Białoruś z różnych powodów nie mogą czuć się tam bezpiecznie”.

– Co więcej, Białoruś jest jednym z najbardziej aktywnych zwolenników rosyjskiej agresji na Ukrainę. Nie możemy pozwolić, aby Litwa stała się krajem tranzytowym dla towarów podwójnego zastosowania lub w inny sposób zasilała oba agresywne reżimy na wschodzie – wyjaśniła kanclerz rządu Giedrė Balčytytė.

Wilno twierdzi, że zamknięcie punktów kontrolnych pozwoliło również na skuteczną kontrolę transportu towarów objętych sankcjami. Z kolei zmniejszenie przepływu pasażerów i transportu przez białorusko-litewską granicę tłumaczy się „zwiększoną świadomością” Litwinów.

– O skuteczności podjętych decyzji świadczy również zwiększona liczba ataków dezinformacyjnych i innych prowokacji ze strony reżimów białoruskiego i rosyjskiego – dodała kanclerz.

Wiadomości
Białoruś oskarża Polskę, Litwę i Łotwę o mordowanie migrantów. Wszczęła sprawy karne
2024.05.02 14:00

W 2023 roku granicę białorusko-litewską na drogowych przejściach granicznych przekroczyło prawie 3,9 mln osób, czyli o 25,5 procent więcej niż w 2022 roku. 66 procent z nich stanowili obywatele Białorusi. Liczba Białorusinów przekraczających granicę białorusko-litewską wzrosła o 50 procent.

1 marca 2024 roku Litwa całkowicie zamknęła przejścia graniczne Lavoriškės (Ławaryszki) – Katłouka i Raigardas (Rajgród) -Przewałka, a na dwóch pozostałych otwartych przejściach zabroniono przekraczania granicy pieszo lub na rowerach.

Wcześniej, 18 sierpnia 2023 roku, Litwa zamknęła dwa punkty kontrolne na granicy z Białorusią: Šumsko (Szumsk) – Łosza i Tverečius (Twerecz) – Widze. Wilno uzasadniło wówczas zamknięcie granicy zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego ze strony najemników rosyjskiej Grupy Wagnera, stacjonujących na Białorusi po czerwcowym puczu Jewgienija Prigożyna.

Wiadomości
Coraz więcej Litwinów odczuwa lęk przed wojną
2024.04.22 16:52

Maryja Michalewicz, lp/ belsat.eu

Aktualności