Cichanouskaja odznaczyła archeologów, którzy odnaleźli przywódców powstania styczniowego

1 lutego, w rocznicę wybuchu powstania na Litwie i Białorusi, liderka białoruskiej opozycji odwiedziła Muzeum Narodowe Litwy. Odznaczyła tam archeologów, którzy na Górze Giedymina odnaleźli pogrzebane w sekrecie szczątki przywódców powstania – Wincentego Konstantego Kalinowskiego i Zygmunta Sierakowskiego.

Opozycjonistka podziękowała archeologom z Litwy, Polski i Białorusi za ich odkrycie. Przyczyniło się ono nie tylko do lepszego poznania przebiegu powstania styczniowego, ale też pozwoliło uroczyście pochować jego uczestników – straconych i w sekrecie pogrzebanych przez carskich żołnierzy. W listopadzie 2019 roku Wincenty Konstanty Kalinowski, Zygmunt Sierakowski i ich podkomendni spoczęli w mauzoleum na Starej Rossie. Wydarzenie to było przełomowe dla odradzającego się narodu białoruskiego – podkreśliła liderka opozycji.

– Ten pogrzeb miał dla nas ogromne znaczenie. Dziękujemy, że Litwa poświęciła tej sprawie tyle czasu i środków. Białorusini nigdy tego nie zapomną – podkreśliła Swiatłana Cichanouskaja.

Minął rok od pogrzebu w Wilnie, który był najważniejszym zwiastunem białoruskiej rewolucji

W Muzeum Narodowym Litwy przedstawiono jej też wystawę poświęconą powstaniu i białoruskiemu bohaterowi.

– To symboliczne, że ta wystawa wcześniej była pokazywana w budynku dawnego aresztu, gdzie podpisano cele każdego z powstańców – Kalinowskiego i innych. Niestety, obecnie dla Białorusinów słowa “areszt”, “więzienie”, “cela” nie są historią, tylko trudną współczesnością. Mamy nowe ofiary i nowych bohaterów. Ale jestem przekonana, że już niedługo każdy z naszych bohaterów będzie na wolności, a każdy z przestępców zostanie ukarany zgodnie z prawem. A w aresztach w Żodzinie, na Wołodarce i na Akreścina zbudujemy muzea, gdzie imiona więźniów zostaną na zawsze zapisane – powiedziała opozycjonistka, której mąż od wiosny ubiegłego roku jest przetrzymywany w areszcie KGB.

Cichanouskaja odznaczyła Muzeum Narodowe Litwy i archeologów biorących udział w wykopaliskach Zespołowym Znakiem Honoru.

– Bardzo cieszy nas, że nasza praca została doceniona. Od dawna pracujemy z białoruskimi historykami i innymi specjalistami. A dziś otrzymaliśmy taką nagrodę – podziękował archeolog Valdas Steponaitis.

Wincenty Konstanty Kalinowski (biał. Kastuś Kalinouski) urodził się 2 lutego 1838 roku w Mostowlanach (woj. podlaskie) i został stracony 22 marca 1864 w Wilnie. Był pierwszym naczelnikiem powstania styczniowego na ziemiach dzisiejszej Litwy i Białorusi, potem dowódcą powstańczym Grodzieńszczyzny. Przed wybuchem powstania wydawał pierwszą białoruskojęzyczną gazetę – skierowaną do chłopów “Mużycką praudę” (pol. “Chłopską prawdę”). Białorusini uważają go za swojego bohatera narodowego, który odegrał ogromną rolę w formowaniu narodu białoruskiego.

Powstanie styczniowe na Białorusi. Idea aktualna do dziś

 

Wolha Homanawa, pj/belsat.eu

Wiadomości