Mińskie metro nie chce Forresta Gumpa mówiącego po białorusku

„Zostały ślady rąk na ścianach”. 20. rocznica tragedii w mińskim metrze

Dziadek Mróz zgubił kostur. Moskiewskie metro podsumowało święta